Továbbtanulás

Tájékoztató 8. osztályos diákoknak, szülőknek

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 2. melléklete tartalmazza.

A továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait.

Az iskola intézményvezető-helyettesei rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.

A legfontosabb határidők:

 • 2022. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
 • 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
 • 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.
 • 2022. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
 • 2022. december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
 • 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.
 • 2023. január 21. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra.
 • 2023. január 31. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
 • 2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
 • 2023. február 22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
 • 2023. február 27. – március 14. A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
 • 2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
 • 2023. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 24. 2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak.
 • 2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját.
 • 2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
 • 2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
 • 2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
 • 2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.