KIP

Komplex Instrukciós Program – KIP  – Mindenki jó (lehet) valamiben

A módszerrel való megismerkedésünk 2020-ban indult. Tizenhárom pedagógus kollega vett részt az akkreditált képzésben A Rotary Club Budapest-Margitsziget volt a képzés szponzora.

2022 szeptemberétől iskolánk KIP módszert bevezető intézménnyé vált.

Mi a Komplex Instrukciós Program (KIP) módszer lényege?

Miért vezetjük be fokozatosan a KIP módszert az iskolai oktatásba-nevelésbe?

A Komplex Instrukciós módszer olyan heterogén tanulói összetételt feltételező oktatási eljárás, amely eredményesen alkalmazható minden tanuló iskolai sikerességének megalapozásához. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és része legyen sikerélményben az osztálymunka során.

(Forrás:https://komplexinstrukcio.hu/)

A speciális tanulásszervezés során különböző nevelési-, tanulási célok, képességek, készségek, viselkedésformák valósulnak meg:

  • lényegre törő fogalmazás, problémamegoldás, szövegelemzés-szövegértés,
  • logikus gondolkodás, kreativitás, emlékezet, képzelet, absztrakció, analitikus gondolkodás,
  • fegyelmezettség, rendszeretet, kudarctűrés, türelem,
  • lényeglátás-lényegkiemelés, összpontosítás, tartós figyelem,
  • együttműködés,
  • szabályok szükségessége, a szabályok betartása,
  • sikerorientáltság, célorientáltság,
  • kitartás, elszántság, határozottság, a felelősség vállalása.