Természettudományos oktatás

Kiemelt figyelmet fordítunk a természettudományos tantárgyak oktatására. Már alsó tagozaton emelt óraszámban tanítjuk a környezetismeret tantárgyat, majd 6. évfolyamon a természetismeretet, valamint a 7., 8. évfolyamon a kémia és fizika, földrajz és biológiát.

A természettudományok gyakorlat közeli oktatása:

Nézetünk szerint a természettudományos tantárgyak feladata, hogy tudatosítsa az ember és környezetének elválaszthatatlan kapcsolatát, kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét.

– Szeretnénk gyakorlat közelibb módon, a természetes emberi kíváncsiságra és felfedezésre építve oktatni a természettudományokat.

– Átfogó képet nyújtani tanulóinknak a mindig megújuló természet kincseiről, ismerjék meg az élő természet szépségét és változatosságát, a természeti törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüggéseket.

– Megtapasztaltatni, hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember szolgálatába állítását.

– Kialakítani természettudományos szemléletüket és környezettudatos viselkedésüket.

– Megismertetni az alapvető fizikai jelenségeket és az azokat értelmező modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk vezető megismerési módszereket.

– A kémia tanítása során felhívni a figyelmet azokra a tapasztalatokon és kísérleteken nyugvó, biztos anyagismeretekre, amelyek nemcsak segítik őket, hanem életmentő is lehet számukra.

– A biológia segítségével érzékennyé tenni tanulóinkat környezetük, szervezetük változásaira, hogy lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel következményeit.

– A földrajz tanulmányozásával, megismertetni tanulóinkat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel.

– Tudatosítani bennük, hogy a természettudományokban való jártasság minden ember számára fontos.

– Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözni tanulóinkat, amelyekkel egész életük során hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet összhangjának fenntartásához.

A természettudományos tantárgyak által adott lehetőségek szellemében az alábbiak valósultak meg az elmúlt években:

Hagyománnyá vált iskolánkban, a „zöld napok” megünneplése – Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja – melyeket a természettudományos megfigyeléseken túl, játékokkal, vetélkedőkkel színesítünk.

Iskolánkban túra szakkör működik, amelynek tevékenysége során tanulóink megismerkedhetnek hazánk természeti szépségeivel, ugyanakkor megtapasztalják és elmélyítik a tanórákon szerzett ismereteket.

Nagyon fontos számunkra, hogy minden évben, „ November a tudomány hónapja” alkalmából is népszerűsítsük a természettudományokat, fizika és kémia kísérletek délutánját, természetismereti vetélkedőt, filmvetítést rendezve. Ilyenkor bevonjuk a programba azokat a tanulókat is „kedvcsináló” célzattal akik még nem tanulnak fizikát, kémiát.

7. és 8. osztályos tanulóink, magyar természettudósok, feltatálók életútját tanulmányozva, tablókat, prezentációkat készítenek, amelyekből kiállítást, bemutatót szervezünk.

Tanulóink rendszeresen részt vesznek különböző természettudományos versenyeken, mint a Hevesy Gy. kémia verseny, Bolyai természettudományos csapatverseny, földrajz és fizika versenyek. Büszkék vagyunk azokra a gyermekekre, akik szép eredményeket érnek el a megmérettetéseken.

Házi verseny keretében, a tantárgyi koncentráció jegyében tartottunk természettudományos versenyt. A másfél órás verseny 4 tanár ( biológia, földrajz, kémia, fizika) összehangolt munkájával valósult meg, igazi csapatmunkaként, úgy a tanárok mint a tanulók részéről.

Intézményi bérletet váltottunk a Csodák Palotájába, így 100 tanulónk csodálhatta meg és próbálhatta ki a kiállított játékokat, eszközöket, valamint a fizika show-n való részvételükkel a fizika törvényeivel játékosan ismerkedhettek.

Járt nálunk a FIZIBUSZ, ami egy ingyenes ismeretterjesztő-show, amelyet az ELMŰ és az ÉMÁSZ társvállalatok az Energia Suli iskolaprogram keretén belül működtetnek. A mikrohullámú sütővel kapcsolatban kiderült gyermekeink számára, hogy az ételt úgy melegíti, hogy megrezegteti a molekulákat, valamint az is, hogy a folyékony nitrogénnel végzett kísérletek során, miért nem fájdalmas, ha a kezükre is fröccsen belőle. A kb. másfél órás show felkeltette tanulóink érdeklődését a fizika tudománya iránt.
Kilépünk az iskola falai közül, ha olyasmit tapasztalhatunk, mint amikor a Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen jártunk. Tanulóink végigkísérhették a szennyes víz útját, mely a mechanikai és biológiai tisztítás után, már tisztán ömlik a Dunába.

A természettudományok megismerésével, megszerettetésével párhuzamosan, iskolánk fontos célkitűzése a környezettudatosságra nevelés. Ezen célkitűzés megvalósítása érdekében meghívtuk iskolánkba Dr. Bálint Györgyöt, vagy ahogy sokan ismerik: Bálint gazdát, aki örömmel vállalta az ismeretterjesztő előadást, ugyanis tervei közé tartozik az iskolakertek mozgalmának újraélesztése.

Minden évben, nyolcadikos tanulóink ellátogatnak az Alpiq-Csepel Erőműbe és részt vesznek egy nagyszerű programon, ami nagyon jól kiegészíti a 8. osztályos tananyagot. Egy ilyen óra kapcsolatot jelent az iskolában hallott „elmélet” és az életszerű megtapasztalás között. Gyermekeink gyakorlati ismeretekkel egészíthetik ki meglévő elméleti tudásukat – és ami nagyon fontos – ízelítőt kapnak egy munkahely légköréből valamint az ott dolgozók felelősségéről. Hasznos információ, hogy a vállalat nagy gondot fordít a környezetvédelemre.

Kidolgoztuk és megvalósítottuk egy olyan projekt tervét, amelynek során a tanulók megismerhetik a természet értékeit, fejlődik a környezettudatos viselkedésük, átfogó képet kapnak a mindig megújuló természet kincseiről. A cél az, hogy tudatosuljon az ember és a természet kölcsönhatása, szerezzenek széleskörű valamint praktikus illetve kémiai, biológiai, földrajzi, ökológiai, társadalmi, gazdasági, lakóhelyi, művészetekkel kapcsolatos tapasztalatokat kutatásaik során, s ezeket építsék be tudásrendszerükbe.

Iskolánk egyelőre csak két interaktív táblával büszkélkedhet, amelyeket leginkább a természettudományok oktatásában hasznosítunk.

Részt vettünk a WWF Magyarország által szervezett környezeti nevelés programon. A program célja a tanulók környezettudatos szemléletének erősítése, és az iskolai természettudományos ismeretek közötti összefüggések bemutatása, melyet interaktívan, a tanulók aktív bevonásával valósítottak meg. A foglalkozások során összekapcsolták a tágabban vett környezetvédelmi kihívásokat a hétköznapi megoldásokkal.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Tankerületével konzorciumban 303.252.485 Ft támogatást nyert a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 számú, „ A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” című projekt keretében, két 18-18 fős természettudományos laboratórium kialakítására. A projekt szakmai megvalósítása során 10 együttműködő általános iskola tanulói természettudományos oktatáshoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatokon vehetnek részt. Természetesen mi vagyunk az egyik ilyen általános iskola.

Rendhagyó óra a madarak életéről

Iskolánk aulájában Gábori Attila, Kis Sándor, Szabó Csaba, Végh Péter gyönyörű madárfotói

jó alkalmat kínáltak arra, hogy közelebbről is megismerhessék a gyerekek ezeket a csodálatos

élőlényeket. Kiselőadással egybekötött beszélgetés során minden felsős osztály bővíthette

ismereteit a környezetünkben élő, már-már egzotikus szépségű vagy különös életmódú

állatokról.