Projektoktatás

Projektoktatás

A Pedagógiai programunk nevelési céljai és feladatai között szerepel a projektoktatás. Az őszi projekt-heteket október-november során rendeztük. Az őszi projekt téma: a történelmi korok.

Néhány gondolat a projektoktatás előnyeiről:

Tanár – diák közös tevékenységére épít.

Nagyfokú szabadságot biztosít a tanuló és a tanár számára a célok kiválasztásában, a tervezésben, a feladatok végrehajtásának módozataiban.

Az ismeretek integrálása történik egy megvalósult projektben.

Szabadabb, de hatékony tanulás.

Az önállóság, a feladatok érdekessége megteremti a motivációt, az iskolához és a tanuláshoz való viszony átalakulását.

Lehetőséget teremt iskolán kívüli világ megismerésére, ezáltal új kapcsolatok kialakítására.

Együttműködési készségek elsajátítására folyamatosan tág lehetőség nyílik.

A gyakorlatban, a hétköznapokban alkalmazható tudás elsajátítását támogatja.

A tanulók megtanulnak tanulni – lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra.

Magába hordozza a lehetőséget, hogy az iskolai munka minden szereplője jobban érezze magát a folyamatban.