2019/2020. tanév

Az ökoiskola munkaterve

 a 2019/2020. tanévre

„Minél közelebb van az ember a természethez, annál szabadabb és

tisztább, mind a gondolataiban, mind pedig a  cselekedeteiben.”

Jurij Ritheu, orosz író

Az ÖKO-munkacsoport tagjai:

Bedő- Bodnár Melinda
Somfai Zsuzsanna
Ruscsák Mónika
Csepregi Dezső Jenőné
Vincze Veronika
Kenderes-Petz Veronika
Lendvai István  – Diákönkormányzatot segítő pedagógus
Szalai Ádám – az iskola technikai dolgozóinak képviselője

Az ÖKO-munkacsoport célkitűzései:

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
 • Környezettudatosabb életvitel kialakítása, hosszú távon: környezettudatosan cselekvő állampolgárok nevelése
 • Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • A szülők bevonása a különböző iskolai rendezvényekbe. (SZMK bevonása a mindennapjainkba).
 • A diákok és szüleik folyamatos informálása a különböző ÖKO programokról az iskola honlapján.
 • Komplex tanulás-szervezési formák (pl. Állatkerti kirándulás, Akácfa utcai kiserdőben rendezett programok, Budapesti séta, Határtalanul program Erdélyben). és kooperatív technikák használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében.
 • A fenntarthatóságra neveléséhez kapcsolódnak szabadtéri és külső helyszínen zajló tevékenységek is (pl. egészségnap, iskolai szüreti mulatság).
 • A Madárbarát Iskola cím fenntartása. (Madarak etetése, itatása, odúk, madáretetők elhelyezése, madárkarácsony).
 • Környezeti nevelési játékok beépítése a természettudományos tanórákba, a délutáni játéktevékenységbe.
 • Takarékosan bánni az energiaforrásokkal.
 • Csökkenteni a hulladékok mennyiségét.
 • Az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani.

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 • Szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékokat
 • A jeles napokra programokat, illetve kiállításokat szervezünk.
 • Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos előadásokon, vetélkedőkön
 • Tanulmányi sétákat, kirándulásokat („Budapesti séta”, erdei táborok, állatkerti kirándulás) tervezünk, szervezünk.
 • Minden tanévben tartunk egészségnevelési napot.
 • Madáretető készítés, madáretetés.
 • Környezettudatossággal kapcsolatos beszélgetések szülők számára
 • A tavaszi ÖKO-napon virág és növényültetést szervezünk.
 • Természet tanulmányozása minden évszakban, a helyi kiserdőben. 
 • Gyógynövénykert gondozása, megfigyelése, gyógynövények felhasználása.

Kert-program

 • Zöldséges kert létrehozásával a kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, a kertészkedés megszerettetése.
 • Aktivitás és részvétel az iskolai környezet alakításában.
 • Komposztáló használata, az iskolaudvar gondozása.
 • Néphagyományaink, népszokásaink ápolása.
 • A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása.
 • Erdei sportpálya megismerése, használata.
 • Madáretetők kihelyezése, madáretetés, madárkarácsony.
 • Madárbarát kert programokon való részvétel.

Környezeti nevelés színterei

 • Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt: ismeretek megalapozása.
 • Napközi: környezetbarát szokások, egészséges életmód formálása.
 • Szakkörök: természetes anyagok megismerése, egészséges életmód alakítása.
 • Osztálykirándulások: tapasztalatokon alapuló megismerő tanulás.
 • Tanulmányi séták, kirándulások: a környezeti nevelés megismerési módszereinek alkalmazása
 • Erdei iskola: átgondolt, előre kidolgozott programokon való részvétel, a környezeti nevelés elvei szerint.„Az ember nem csak azért felelős amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.”

Prótagorasz, görög filozófus

Az ÖKOISKOLA éves programterve:

Szeptembertől júniusig Állandó szelektív hulladékgyűjtés az iskolában (papír, PET-palack, szárazelem).   Tantermek szépítése, növények ápolása. Takarékos energia felhasználás az osztálytermekben, a folyosókon, az iskola teljes területén Komposztáló használata. Tantestület, technikai dolgozók  
Virágok és kert gondozása. Bedő- Bodnár Melinda, Gulyás Brigitta
Időpont Program Felelős
szeptember eleje Éves program megbeszélése Munkaterv egyeztetése az iskolai és napközis munkatervvel Az öko munkacsoport tagjai.
szeptember folyamán Környezet és testnevelés órák az Akácfa utcai Kiserdő tanösvényén és tornapályáján Osztályfőnökök és napközis nevelők.
szeptember 27.  Szüreti mulatság Lőrincz Enikő
Napközi, alsós és felsős osztályfőnökök.
október folyamán Őszi papír és PET palackgyűjtés. Lendvai István és a diákönkormányzat.
októberben folyamatosan Falevélgyűjtés, gereblyézés Napközis nevelők.
Október 3. Budapesti séta   Pályaorientációs nap Osztályfőnökök
október 4. Állatok Világnapja   Fotókiállatás Osztályfőnökök és napközis nevelők.   Tóth Mária
október 6-10. Utazás Erdélybe a Határtalanul pályázattal Szakmáry Lilla, Vejmola Tamás
október 7-11. Iskolai kertek rendbetétele Napközis nevelők.
november 8., 15., 22. A tudomány hónapja, a tudomány napjai: fizikai találmányok délutánjai Csepregi Dezsőné
november 13. Márton napi néphagyományok ápolása Tóth Mária
novemberben folyamatosan Könyvtári foglalkozások „Madarak” témában Téli madáretetés előkészítése Napközis tanítók, Ruscsák Mónika
december Adventi szokások, hagyományok ápolása Osztályfőnökök, napközis nevelők.
decemberben folyamatosan Madárkarácsony Bedő-Bodnár Melinda, Kenderes-Petz Veronika
december 13. Luca napi népszokások felelevenítése Tóth Mária
december. 13. Luca napi vásár Lendvai István és a napközis tanítók.
december 14. Karácsonyi kézműves foglalkozás a napköziben Vincze Veronika, Napközis nevelők
december 20.  Betlehemes műsor és osztálykarácsonyok Androkityné Kertész Judit, Tóth Mária, osztályfőnökök
december- március Madáretetés és madáritatás Osztályfőnökök, napközis nevelők
január eleje Újévi népszokások felelevenítése Vincze Veronika, napközis nevelők
január 17. Farsang Osztályfőnökök, napközis nevelők.
február Téli természet megfigyelése Osztályfőnökök
február 3. Balázs napi népszokások Tóth Mária
február 8. Bolyai verseny körzeti fordulója- természetismeret 3., 4. évfolyam osztályfőnökei.
Somfai Zsuzsanna.
március 6. Energiatakarékossági világnap Osztályfőnökök és napközis nevelők
március 7. Természetfotó kiállítás Tóth Mária
márciusban Környezet és testnevelés órák az Akácfa utcai kiserdőbe Osztályfőnökök
március 20. A víz világnapja alkalmából: Hogyan takarékoskodjunk a vízzel? – figyelemfelhívó plakátok, szövegek készítése Osztályfőnökök és napközis nevelők.
március 23. Tanulmányi séta a Duna partra Osztályfőnökök, napközis tanítók
március 25. Meteorológiai világnap Osztályfőnökök és napközis nevelők.
március 28. 20:30-21:30 A Föld órája
Figyelemfelhívás az eseményre, a kezdeményezés lényegére, fontosságára
Kenderes-Petz Veronika
április folyamán Felkészülés a fenntarthatóság projekthétre Osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők
április Tavaszi papír és PET palack gyűjtés Lendvai István és a diákönkormányzat
április 6-tól Természet a költészetben, versek a természetről, a költészet napja alkalmából Kenderes-Petz
Veronika
Április 16-17. Projektnapok: fenntarthatóság témában   Egészségnap Osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők
április 17. Csillagászat napja Osztályfőnökök és napközis nevelők.
április 22. A Föld Napja: Mit tehetünk Földünkért a mindennapokban? Osztályfőnökök és napközis nevelők.
április 30. A méhek napja Osztályfőnökök és napközis nevelők.
május 4-8.   Anyák napi műsorok Osztályfőnökök és napközis nevelők.
május 11. Madarak és fák napja 

Fényképek és képek gyűjtése madarakról, kiállítás készítése 
Osztályfőnökök és napközis nevelők. Kenderes-Petz Veronika
május 22. A Diákönkormányzat napja Tehetségnap Móra nap Lendvai István Lőrincz Enikő Szalontai Éva
június 2. Pünkösdi néphagyományok, hagyományőrző vetélkedő Tóth Mária, osztályfőnökök
Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés. Szakmáry Lilla, Vejmola Tamás
június 8-10. Erdei Iskola, tanulmányi kirándulások 2.-8. osztályosoknak   Osztályfőnökök és napközis nevelők.


Budapest, 2019. szeptember 16.

Készítette:                   Kenderes-Petz Veronika
                                               az öko munkacsoport tagja


Beszámoló az ÖKO  munkacsoport munkájáról, a tervezett programok megvalósításáról a 2019/2020. tanév 1. félévében

Tanulóinkat az első félév során ösztönöztük a szelektív hulladékgyűjtésre, a szelektív hulladék összegyűjtésében igénybe vettük a segítségüket. Odafigyeltünk a takarékos, gazdaságos villanyáram és vízhasználatra. Az újrahasznosítható anyagokat folyamatosan újra felhasználtuk (pl. papír). Odafigyeltünk arra, hogy csak a legszükségesebb dokumentumokat nyomtassuk, fénymásoljuk. A tantermek, folyosók szépítése, dekorálása közben régi vagy újrafelhasználható anyagokat használtunk. A kiskertet és a komposztálót a hideg idő beálltáig műveltük, használtuk.

Tervezett programjainkat sikeresen végrehajtottuk:

 Nagy sikerrel zajlott le szüreti mulatságunk szeptemberben. Az ősz folyamán kihasználtuk az Akácfa utcai kiserdő adta lehetőségek tanulmányi sétákat, tanórákat tartottunk ott. A gyerekek idén is örömmel gereblyézték, söpörték a lehullott leveleket október folyamán. Az állatok világnapján nagy sikert arattak a behozott kisállatok (pl. afrikai csiga). A budapesti sétán megismerkedtünk fővárosunk nevezetességeivel. 7. osztályos tanulóink Erdélybe utaztak: bejárták Székelyföldet, a Sóvidéket és élményekben gazdagodva tértek haza.

Novemberben a tudomány hónapja alkalmából a fizikai találmányokkal foglalkoztak felső tagozatos tanulóink péntekenként. Márton nap alkalmából népi hagyományokat eleventettünk fel, nép játékokat játszottunk. A könyvtárban ismerkedtünk hazai költöző és hűséges madarainkkal. Előkészültünk a madárkarácsonyra.

Decemberben a gyerekek szívesen fogadták a Luca napi szokások felelevenítését és nagy örömmel vettek részt a Luca napi vásáron. Az alsósokkal nagy örömmel töltöttük meg a madáretetőket és etettük a madarakat a tél folyamán. A karácsonyt kézműves foglalkozással és hagyományőrző, autentikus betlehemessel vártuk.

Januárban az újévi népszokások megelevenítésével köszöntöttük a 2020-as évet és farsangoltunk. A tél folyamán figyeltük az iskolakertünkbe élelmet kereső madarakat.


Budapest, 2020. február 18.

Kenderes-Petz Veronika

  Öko munkacsoport tag