2018/2019. tanév

 

Ökoiskolai munkaterv

Készítette: Huszár Ildikó

Az ÖKO-munkacsoport tagjai:

Bedő- Bodnár Melinda

Fortunyák Brigitta

Somfai Zsuzsanna

Huszár Ildikó

Tóth Bálint – Diákönkormányzatot segítő pedagógus

 

Célkitűzéseink:

  • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.

 

  • Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.

 

  • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.

 

  • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk, megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Természetismereti, természetvédelmi és környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása

 

  • A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése.

 

  • A szülők bevonása a különböző iskolai rendezvényekbe. (SZMK bevonása a mindennapjainkba).

 

  • A diákok és szüleik folyamatos informálása a különböző ÖKO programokról az iskola honlapján.

 

  • Komplex tanulás-szervezési formák (pl. Állatkerti kirándulás, Akácfa utcai kiserdőben rendezett programok, Gyógynövénykutató Intézet látogatása, Budapesti séta, Határtalanul program Erdélyben). és kooperatív technikák használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében.

 

  • A fenntarthatóság neveléséhez kapcsolódnak szabadtéri és külső helyszínen zajló tevékenységek is (pl. egészségnap, iskolai szüreti mulatság).

 

  • A szülők számára szervezett környezettudatos vagy a fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események (pl. előadás a környezeti nevelésről).

 

  • A Madárbarát Iskola cím fenntartása. (Madarak etetése, itatása, odúk, madáretetők elhelyezése, madárkarácsony).

 

 • Környezeti nevelési játékok beépítése a természettudományos tanórákba.

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

  • Szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékokat

 

  • A jeles napokról programokkal és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.

 

  • Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos előadásokon, vetélkedőkön

 

  • Tanulmányi kirándulásokat („Budapesti séta”, erdei táborok, állatkert, Luppa sziget) beiktatjuk programjainkba.

 

  • Minden évben tartunk egészségnevelési napot.

 

  • Madáretető készítés, madáretetés

 

  • Környezettudatossággal kapcsolatos beszélgetések szülők számára

 

  • A tavaszi ÖKO-napon virág és növényültetést szervezünk.

 

  • Gyalogtúrák szervezése a természet tanulmányozása érdekében.

 

  • Zöld sportok szervezése az intézményben és a közeli környezetében (pl. tájfutás, túra).

 

  • Természet tanulmányozása minden évszakban a helyi kiserdőben.

 

 • Gyógynövénykert gondozása és tanulmányozása, és a gyógynövények felhasználása.

Kert-program

  • Zöldséges kert létrehozásával a kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, ennek örömének megmutatása.

 

  • Aktivitás és részvétel az iskolai környezet alakításában.

 

  • Komposztáló használata, az iskolaudvar gondozása.

 

  • Népi hagyományaink, népszokásaink ápolása.

 

  • A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása.

 

  • Erdei sportpálya megismerése, használata.

 

  • Szakköri túrák.

 

  • Madáretetők kihelyezése, madáretetés, madárkarácsony.

 

 • Madárbarát kert programokon való részvétel.

Környezeti nevelés színterei

Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt: ismeretek megalapozása.

Napközi: környezetbarát szokások, egészséges életmód formálása.

Szakkörök: természetes anyagok megismerése, egészséges életmód alakítása.

Osztálykirándulások: tapasztalatokon alapuló megismerő tanulás.

Erdei iskola: kidolgozott programokon vesznek részt a gyerekek.

 

Az ÖKOISKOLA éves programterve

Időpont

 

Szeptembertől júniusig

zöldsarok fenntartása a földszinten

ÖKO csoport

zöldsarok megújítása az osztálytermekben

napközis nevelők

Szeptembertől júniusig

Állandó szelektív hulladékgyűjtés az iskolában (papír, PET-palack, szárazelem).

Az iskola tantestülete.

Tantermek szépítése, növények ápolása.

Komposztáló használata.

Virágok és kert gondozása.

Bedő- Bodnár Melinda

Időpont

Program

Felelős

 

szeptember

eleje

Éves program megbeszélése

Munkaterv egyeztetése az iskolai és napközis munkatervvel.

Az öko munkacsoport tagjai.

 

szeptember folyamán

Környezet és testnevelés órák az Akácfa utcai Kiserdő tanösvényén és tornapályáján.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

szeptember 21.

Szüreti mulatság.

Napközi, alsós és felsős osztályfőnökök.

szeptember 26.

Szakmák olimpiája”- 8. osztályosoknak

Osztályfőnökök

október 4.

Állatok Világnapja

Győri állatkert fotó kiállatás

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

Tóth Mária

október 16.

Budapesti séta.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

október folyamán

Őszi papír és PET palackgyűjtés.

Tóth Bálint és a diákönkormányzat.

október 10-12.

Iskolai kertek rendbetétele.

Napközis nevelők.

október vége

Falevélgyűjtés.

Napközis nevelők.

november 5.

Tudomány napja

fizikai találmányok délutánja.

Csepregi Dezsőné

november 13.

Márton napi néphagyományok ápolása.

Tóth Mária

novemberben folyamatosan

Könyvtári foglalkozások „Madarak” témában.

Téli madáretetés előkészítése.

Napközis tanítók,

Ruscsák Mónika

december

Adventi szokások, hagyományok ápolása.

Osztályfőnökök, napközis nevelők.

december 11.

Madárkarácsony

Fortunyák Brigitta,

Huszár Ildikó

december 12.

Luca napi vásár, Luca napi népszokások felelevenítése.

Tóth Mária és napközis tanítók.

december. 13.

Luca napi vásár

Tóth Bálint és a diákönkormányzat

december 14.

Karácsonyi kézműves délután.

Napközis nevelők

december 21.

Betlehemes műsor és osztálykarácsonyok.

3. évfolyam osztályfőnökei, osztályfőnökök, napközis nevelők.

december- március

Madáretetés és madáritatás.

Osztályfőnökök, napközis nevelők.

január eleje

Újévi kézműves foglalkozás és az újévi népszokások felelevenítése.

Napközis nevelők

január 13.

Farsang

Osztályfőnökök, napközis nevelők.

február

Téli természet megfigyelése.

Osztályfőnökök

február 2.

Balázs napi népszokások.

Tóth Mária

február 8.

Bolyai versenykörzeti fordulója- természetismeret.

3., 4. évfolyam osztályfőnökei.
Somfai Zsuzsanna.

március 6.

Energiatakarékossági világnap

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

március 7.

Virágfotó kiállítás

Tóth Mária

márciusban

Környezet és testnevelés órák az Akácfa utcai kiserdőbe

Osztályfőnökök

március 19-21.

Víz projekt hét

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

Március 25.

Meteorológiai világnap

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

március 26-28.

Művészet projekthét.

Osztályfőnökök.

március 28.

Húsvéti néphagyományok és tojáskeresés.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

április

Tavaszi papír és PET palackgyűjtés.

Tóth Bálint és a diákönkormányzat

április 17

Csillagászat napja

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

április 26.

A Föld Napja, ÖKO és Egészség nap.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

Április 30.

A méhek napja

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

május 2- 4.

Anyák napi műsorok.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

május 4.

Elsősegélynyújtás,

JÁG Öveges program.

Somfai Zsuzsanna és Balázs Katalin Védőnő.

május 10.

Madarak és fák napja

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

május 30.

Kémikusok a Mórában (Tehetségpályázat záróeseménye)

Szalontai Éva

Június3-7.

A Határtalanul! program keretében a 7. osztály kirándulása Erdélybe.

Somfai Zsuzsanna

június 1.

Pünkösdi néphagyományok.

Osztályfőnökök

Június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés.

7. osztály

 

 

Öko-és egészségnap

2019. április 26.

Április 26-án rendeztük iskolánk felső tagozatán az Öko-és egészségnapot. Előzetes feladatként az osztályok elkészítettek az egészséges táplálkozás alapelveit bemutató posztert.

A tanulók nyolc állomáson mérhették össze tudásukat az egészség és környezetvédelem témájában. Forgószínpad szerűen összeállított helyszínek változatos és elgondolkodtató témákat dolgoztak fel. Az osztályok a helyszíneket az osztályfőnök vezetésével látogatták meg. A globális környezeti problémák és szelektív újrahasznosítás témaköre mellett megismerkedhettek a tanulók az egészséges táplálkozás szabályaival, ételallergiák, fogmosás, valamint elsősegélynyújtás jelentőségével.

A tanulók figyelemmel hallgatták a szenvedélybetegségekről szóló hasznos információkat, és a relaxáció gyakorlati alkalmazása is sok segítséget nyújtott mindennapi tevékenységükhöz. A tapasztalati úton szerzett tudás kiegészült változatos feladatlapok, totók és keresztrejtvények megoldásával. A rendezvény hasznos ismeretterjesztő programjai színvonalas élménnyel gazdagították iskolánk hagyományait.

 

Beszámoló az ÖKO munkacsoport munkájáról, a tervezett programok megvalósításáról a 2018/2019. tanében

A tanév során iskolánk tanulóit ösztönöztük a szelektív hulladékgyűjtésre, az osztályok saját maguk által készített, újrahasznosított papírhulladék tároló dobozokat készítettek. Törekedtünk a takarékos, gazdaságos villanyáram és vízhasználatra. Az újrahasznosítható anyagokat (pl. papír, karton, műanyag) újra felhasználtuk tanórákon, napköziben, szakkörökön. Odafigyeltünk arra, hogy csak a legszükségesebb dokumentumokat nyomtassuk, fénymásoljuk. A tantermek, folyosók dekorálása során igyekeztünk használt vagy újrafelhasználható anyagokat használni. A kiskertet a hideg idő beálltáig műveltük, a komposztálót használtuk.

Tervezett programjainkat sikeresen végrehajtottuk:

Szüreti mulatságunk szeptemberben sikeresen lezajlott, megismerkedtünk a szüreti népszokásokkal, hagyományokkal és táncházat tartottunk. Az Akácfa utcai Kiserdőben tanulmányi sétákat, tanórákat tartottunk. A lehullott faleveleket október folyamán a gyerekek örömmel gereblyézték. Az állatok világnapja nagy sikert aratott, a behozott kisállatokkal. A budapesti sétán fővárosunk nevezetességeivel ismerkedtünk. Novemberben a tudomány hónapja alkalmából a fizikai találmányokkal foglalkoztak felső tagozatos tanulóink, minden héten. Márton nap alkalmából felelevenítettük népi hagyományainkat és népi játékokat játszottunk. Előkészültünk a madárkarácsonyra.

Decemberben Luca napi vásárt rendeztünk, ami nagyon tetszett a gyerekeknek és felelevenítettük a Luca napi szokásokat, hiedelmeket. Az alsósokkal madáretetőket tettünk ki és etettük a madarakat a tél folyamán. Az évet karácsonyi kézműves foglalkozással és hagyományőrző, autentikus betlehemessel zártuk.

Januárban farsangoltunk és az újévi népszokások megelevenítésével köszöntöttük a 2019-es évet. A kertbe érkező madarakat örömmel figyeltük egész télen. A téli természetet az Akácfa utcai kiserdőben figyelhettük meg. Februárban Balázsoltunk, a 2. osztályosok Balázsjárást tartottak. Részt vettünk a Bólyai Csapatversenyen.

Márciusban gyönyörű virágfotó kiállítást rendeztünk kis kiállítóterünkön. Márciusban három napon keresztül lelkesen dolgoztunk a Víz projekten. Felelevenítettük a húsvéti hagyományokat, népszokásokat, kézműves délutánt tartottunk. Áprilisban papírt és PET palackot gyűjtöttünk. A Föld Napján beszélgetést tartottunk a fenntartható fejlődésről, és plakátokat készítettünk. Az Egészségnap nagyon tetszett a gyerekeknek, salátákat készítettünk, ismerkedtünk a zöldségekkel, gyümölcsökkel, és sokat tanultunk vitaminokról, ásványi anyagokról. A Madarak és Fák napján megismerkedtünk hazánk őshonos fáival és hazai madárfajainkkal. Májusban sikeresen zártuk nagyszabású pályázatunkat a „Kémikusok a Mórában!” című pályázatot.

Júniusban hetedik osztályos tanulóink 5 csodálatos napot töltöttek Erdélyben a Határtalanul pályázat keretében, ahol megismerkedtek számos magyar, székely hagyománnyal, csodálatos vidékeken kirándultak, élményekkel gazdagodtak.

Fölelevenítettük pünkösdi hagyományainkat és erdei iskolában is jártunk.

Budapest, 2019. június 19.

Bedő-Bodnár Melinda

Öko munkacsoport tag