2017/2018. tanév

Ökoiskolai munkaterv

Készítette: Latinovics Anett

Az ÖKO-munkacsoport tagjai:

Bedő- Bodnár Melinda

Huszár Ildikó

Fortunyák Brigitta

Somfai Zsuzsanna

Neubauer Babett

Diákönkormányzat elnöke

A nevelőtestület minden tagja az ökocsoport tagja

Célkitűzéseink:

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
 • Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk, megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Természetismereti, természetvédelmi és környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása
 • A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése.
 • A szülők bevonása a különböző iskolai rendezvényekbe. (SZMK bevonása a mindennapjainkba).
 • A diákok és szüleik folyamatos informálása a különböző ÖKO programokról az iskola honlapján.
 • Komplex tanulás-szervezési formák (pl. Állatkerti kirándulás, Akácfa utcai kiserdőben rendezett programok, Gyógynövénykutató Intézet látogatása, Budapesti séta, Határtalanul program Erdélyben). és kooperatív technikák használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében.
 • A fenntarthatóság neveléséhez kapcsolódnak szabadtéri és külső helyszínen zajló tevékenységek is (pl. egészségnap, iskolai szüreti mulatság).
 • A szülők számára szervezett környezettudatos vagy a fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események (pl. előadás a környezeti nevelésről).
 • A Madárbarát Iskola cím fenntartása. (Madarak etetése, itatása, odúk, madáretetők elhelyezése, madárkarácsony).
 • Környezeti nevelési játékok beépítése a természettudományos tanórákba.

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 • Szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékokat
 • A jeles napokról programokkal és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.
 • Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos előadásokon, vetélkedőkön
 • Tanulmányi kirándulásokat („Budapesti séta”, erdei táborok, állatkert, Luppa sziget) beiktatjuk programjainkba.
 • Minden évben tartunk egészségnevelési napot.
 • Madáretető készítés, madáretetés
 • Környezettudatossággal kapcsolatos beszélgetések szülők számára
 • A tavaszi ÖKO-napon virág és növényültetést szervezünk.
 • Gyalogtúrák szervezése a természet tanulmányozása érdekében.
 • Zöld sportok szervezése az intézményben és a közeli környezetében

(pl. tájfutás, túra).

 • Természet tanulmányozása minden évszakban a helyi kiserdőben.
 • Gyógynövénykert gondozása és tanulmányozása, és a gyógynövények felhasználása.

Kert-program

 • Zöldséges kert létrehozásával a kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, ennek örömének megmutatása.
 • Aktivitás és részvétel az iskolai környezet alakításában.
 • Komposztáló használata, az iskolaudvar gondozása.
 • Népi hagyományaink, népszokásaink ápolása.
 • A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása.
 • Erdei sportpálya megismerése, használata.
 • Szakköri túrák.
 • Madáretetők kihelyezése, madáretetés, madárkarácsony.
 • Madárbarát kert programokon való részvétel.

Környezeti nevelés színterei

Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt: ismeretek megalapozása.

Napközi: környezetbarát szokások, egészséges életmód formálása.

Szakkörök: természetes anyagok megismerése, egészséges életmód alakítása.

Osztálykirándulások: tapasztalatokon alapuló megismerő tanulás.

Erdei iskola: kidolgozott programokon vesznek részt a gyerekek.

 

 

Az ÖKOISKOLA éves programterve

Időpont

 

Szeptembertől júniusig

zöldsarok fenntartása a földszinten

ÖKO csoport

zöldsarok megújítása az osztálytermekben

napközis nevelők

Időpont

Program

Felelős

szeptember

eleje

Éves program megbeszélése

Munkaterv egyeztetése az iskolai és napközis munkatervvel.

Az öko munkacsoport tagjai.

folyamatos

Állandó szelektív hulladékgyűjtés az iskolában (papír, PET-palack, szárazelem).

Az iskola tantestülete.

Tantermek szépítése, növények ápolása.

Komposztáló használata.

Minden pénteken a tehetségpont pályázat „Ügyes kezek” kézműves foglalkozása.

Lőrincz Enikő, Fortunyák Brigitta.

szeptember 22.

Környezet és testnevelés órák az Akácfa utcai Kiserdő tanösvényén és tornapályáján.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

szeptember 27.

Budapesti séta.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

október 4.

Állatok Világnapja.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

október 6.

Kutyakiképzőiskola bemutatója az Állatok Világnapja alkalmából.

Androkityné Kertész Judit.

október 9.

Állatkerti kirándulás, plakátkészítés.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

október folyamán

Őszi papír és PET palackgyűjtés.

Tényi Imre és a diákönkormányzat.

október 10-12.

Iskolai kertek rendbetétele.

Napközis nevelők.

október 13.

Szüreti mulatság.

Napközi, alsós és felsős osztályfőnökök.

október vége

Falevélgyűjtés.

Napközis nevelők.

november 9-10.

Hagyományőrző projektnapok – Páva Matiné című műsor a MÜPÁ-ban.

Tóth Mária és osztályfőnökök.

november 10.

fizikai találmányok délutánja.

Csepregi Dezsőné

november 13.

Márton napi néphagyományok ápolása.

Tóth Mária

november 24.

Földrajzi felfedezések délutánja.

Télnyi Imre

novemberben folyamatosan

Könyvtári foglalkozások „Madarak” témában.

Téli madáretetés előkészítése.

Napközis tanítók,

Ruscsák Mónika

december

Adventi szokások, hagyományok ápolása.

Osztályfőnökök, napközis nevelők.

december 11.

Madárkarácsony

Fortunyák Brigitta, Latinovics Anett.

december. 13.

Luca napi vásár, Luca napi népszokások felelevenítése.

Tóth Mária és napközis tanítók.

december 21.

Karácsonyi kézműves délután.

Napközis nevelők

december 22.

Betlehemes műsor és osztálykarácsonyok.

3. évfolyam osztályfőnökei, osztályfőnökök, napközis nevelők.

december- március

Madáretetés és madáritatás.

Osztályfőnökök, napközis nevelők.

január eleje

Újévi kézműves foglalkozás és az újévi népszokások felelevenítése.

Napközis nevelők

január 3.

Ügyes kezek pályázat kiírása (Tehetségpont)

Lőrincz Enikő és Fortunyák Brigitta.

január 13.

Farsang

Osztályfőnökök, napközis nevelők.

februártól havi rendszerességgel

Túra szakkör a Budai hegyekbe.

Tényi Imre

február

Téli természet megfigyelése.

Osztályfőnökök

február 2.

Balázs napi népszokások.

Tóth Mária

február 9.

Bolyai versenykörzeti fordulója- természetismeret.

3., 4. évfolyam osztályfőnökei.
Somfai Zsuzsanna.

március 7.

Természetfotók kiállítás.

Tóth Mária

márciusban

Környezet és testnevelés órák az Akácfa utcai kiserdőbe

Osztályfőnökök

március 14.

Kézműves kiállítás- témakör: Húsvét. (Tehetségpont).

Lőrincz Enikő és Fortunyák Brigitta.

március 22.

Víz Világnapja

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

március 26-28.

Művészet projekthét.

Osztályfőnökök.

március 28.

Húsvéti néphagyományok és tojáskeresés.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

április

Tavaszi papír és PET palackgyűjtés.

DÖK Tényi Imre és a diákönkormányzat.

április

Interaktív tanulmányi kirándulás a Gyógynövénykutató Intézet Kft. kertjébe.

Tóth Mária

április 20.

A Föld Napja, ÖKO és Egészség nap.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

május 2- 4.

Anyák napi műsorok.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

május 4.

Elsősegélynyújtás,

JÁG Öveges program.

Somfai Zsuzsanna és Balázs Katalin Védőnő.

május 30.

Tehetségnap (kerületi)

Előadások, bemutató órák, néptánc foglalkozás,

Ügyes kezek” alkotóműhelye a Mórában.

Lőrincz Enikő, Fortunyák Brigitta és osztályfőnökök.

május 30.

Tehetségpont kiállítás (kézműves kiállítás).

Lőrincz Enikő és Fortunyák Brigitta.

május

A határtalanul program keretében a 7. osztály kirándulása Erdélybe.

Csepregi Dezsőné

június 1.

Pünkösdi néphagyományok.

Osztályfőnökök

június 4.-6.

A tehetségpont kézműves tábora-

Csiki Pihenőkert Régészeti Park.

Lőrincz Enikő és Fortunyák Brigitta

Június 5.

Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés.

7. osztály

Csepregi Dezsőné és Szőke Annamária.

június 11.-13.

Erdei Iskola 2.-8. osztályosoknak

Tanulmányi kirándulások 2. osztályosoknak.

Osztályfőnökök és napközis nevelők.

június.14.

DÖK nap.

Tényi Imre és diákönkormányzat.

folyamatos

Virágok és kert gondozása.

Bedő- Bodnár Melinda

 

2017-2018-as tanévvégi beszámoló

ÖKO tevékenység

A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel…”

dr. Szent Györgyi Albert

Iskolánk 2014 óta Ökoiskola, melynek használatára 2019. december 31-ig vagyunk jogosultak.

A 2014/15-ös tanévtől hagyománnyá vált a tanulóink tanórai és tanórán kívüli környezet- és természetvédelmi nevelése. Ebben a tanévben is célunk tanulóink szemléletének formálása, a környezeti tudatosságra nevelése, amit átölel az egész tanévben aktívan zajló gyakorlaton, és elméleten alapuló rendezvények, és programok.

Kiemelt feladatunk a megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelés. Iskolánkban átgondoltan és intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkozunk a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti, és egészségneveléssel.

Rendszeresen működő öko-tevékenységeink: szelektív hulladékgyűjtés (papír, PET-palack, szárazelem), komposztáló használata, tantermek szépítése, növények gondozása, öko-faliújság megújítása. Az idei évtől pedig minden pénteken a tehetségpont pályázat által bevezetésre került az „Ügyes kezek” kézműves foglalkozás.

Szeptemberben az alsó tagozatos osztályok a közeli kis erdőben tettek sétát, ahol környezet és testnevelés órákat tartottak az tanösvényen.

A felsősök az idei évben is megnézték Budapest városát ősszel, ahol megismerkedhettek, és felfedezhették fővárosunk értékeit, látványosságait. Az idei évben a következő helyeken jártak tanulóink: Petőfi Irodalmi Múzeum, Gellért-hegy, Citadella Sziklakápolnája, Gellért fürdő épülete, csúszdapark, Iparművészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Magyar Rádió épülete, Vásárcsarnok épülete, Bazilika. A 8. osztályos tanulók a Duna parton sétáltak végig egészen a Vigadótól a Boráros térig.

Ez a hagyományos budapesti séta ismét emlékezetes közösségi élményt nyújtott tanulóink számára.

Idén az Állatok Világnapja alkalmából két programunk is volt. Az első egy agility bemutató, ami egy kutyás sport. A bemutatót egy 10 kg-os kutyatáppal, és jutalomfalatokkal köszöntük meg.

Második programunk az ugyan csak hagyománnyá vált Állatkerti séta volt, ahol idén „ A vízben és vízparton élő állatok” volt a fő téma. A látottakból az osztályok rajzokat, tablókat készítettek, amik kikerültek az ÖKO faliújságra.

Októberben ismét volt papír és PET – palackgyűjtés, amiben tanulóink lelkesen részt vettek.

Ősz lévén rendbe tettük a kis virágos kerteket, illetve virágládáinkba árvácskák kerültek, amiket a gyerekek lelkesen ültettek el. Amit pedig ennél is lelkesebben végeztek, azaz udvaron való falevélgyűjtés, amibe több osztály is beszállt.

MÜPA partneriskola lévén pedig a hagyományőrző projektnapok keretében alsó tagozatosaink részt vettek idén a Páva Matiné című műsoron. Ezen időszakban zajlott le a Márton napi néphagyományok ápolása is.

Felső tagozatosaink nemcsak ezért várták ezt az időszakot, hanem mert a tudomány hónapja első programjaként feltalálókkal és találmányokkal ismerkedhettek meg az érdeklődök.

December felé közeledve az osztályokban megjelentek az adventi szokások, és hagyományok. Madárbarát iskola lévén pedig kis szomszédjainkról sem feledkeztünk meg. Készült számukra etető, itató, és még egy karácsonyfa is, amire kézzel készített madáreleségek kerültek fel.

Az ünnepkört folytatva pedig az alsós gyerekek karácsonyi kézműves foglalkozáson vehettek részt, amit az újévben is tovább vittek egészen farsangig.

Februárban megismerkedhettek a gyerekek a Balázsnapi népszokásokkal is.

Márciusban immár tavaszváró hagyománnyá vált a természet fotó kiállítást, amit a gyerekek nagyon élveztek, sokat kérdeztek a végén.

A Budai túrák idén idő hiányában elmaradtak, viszont több osztály kijár a Kis erdőbe sétálni, vagy egyéb helyeket látogatott meg a városban.

Víz világnapja alkalmából minden osztály színes, vidám plakátokkal készült, amikkel az iskola falait díszítettük. Napközi keretében pedig szó eset a vizek védelméről, hogyan tudunk takarékoskodni vele, miért fontos.

A 7- osztály ismét ellátogatott a Jedlikbe, ahol ez alkalommal biológiai és fizikai kísérleteket végezhettek el, amit már az elején izgatottan vártak.

Márciusban került megrendezésre a Csepeli Művészeti Szemle, ahol alsós tanulóink kimagasló eredményekkel szerepeltek.

Húsvét alkalmával több programunk is volt, hol iskola szintű, hol pedig osztály szinten, ahol a gyerekek megismerhették a húsvéti népszokásokat.

A tavaszi papír és Pet palackgyűjtés sokkal jobb eredményeket hozott, mint az őszi.

Áprilisban interaktív kiránduláson vehetett részt a negyedik osztály a Gyógynövénykutató Intézet Kft. kertjében.

Föld napja alkalmából a plakátok mellett több osztály az nap a Föld színéibe öltözött.

Öko és egészségnapon több osztály ültetett virágot, veteményezett a kis kertbe lelkesen. Az iskola épületében pedig több virág is átültetésre került.

A környezetszennyezésre az alsósok figyelmét Dr Bubó egyik részével hívtuk fel.

Egészséges életmód kapcsán pedig több program is megrendezésre került: reggeli torna, játékos sportvetélkedő.

Az egész nap zárásaként pedig minden osztály az általa hozott gyümölcsökből salátákat készített, amiket közösen fogyasztottak el.

Májusban került megrendezésre a Tehetségnap, ami végig kísérte az egész tanévet. A gyerekek mindig izgatottan várták a pénteki szakköröket, ahol különböző kézműves technikákat próbálhattak ki, munkáikból pedig folyamatosan kiállítás készült.

A Tehetségnap keretében pedig a kerületi iskolák számára is volt lehetőség pályamunkákat beküldeni, amik e napon kiállításra kerültek a kézműves szakköri munkák mellett. A nap alkalmával érdekes előadást hallgathatott meg a közönség, illetve betekintést nyerhettek az Ügyes kezek alkotóműhely munkájába. Ez viszont még nem jelentette a program végét, mert a szakkörön résztvevő gyerekek számára júniusban került megrendezésre egy kézműves tábor, ami minden gyermek számára ingyenes volt.

Határtalanul program keretében a 7.osztály idén is Erdélybe utazott, ami segített nekik felkészülni a Nemzeti összetartozás napjára. A megemlékezésen az udvarra felrajzolták a nagy Magyarországot és az évfolyamok beálltak a területekre.

A tanév végét ismét az erdei iskolák, osztály kirándulások tették színessé, ahogy a Móra nap is, ahol a gyerekek rengeteg programban vehettek részt: Akikre büszkék vagyunk műsor, spot vetélkedő, néptánc foglalkozás, drámapedagógiai foglalkozás, kézműveskedés. A nap végét pedig egy nagy közös táncos, játékkal zárták.