Tájékoztató

 

TISZTELT SZÜLŐK!

 

Tájékoztatás tanköteles gyermek

beíratásáról

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2023/2024-es tanévre

 

Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

 

Személyes beiratkozás időpontja:

2023.04.20-án és 21-én

Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresés javasolt. A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására 2023. április 20-án és 21-én lehetséges személyesen.

 

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat

mindkét törvényes képviselő aláírásával

ellátva kell benyújtani.

 

Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

 • személyi igazolvány

 • lakcímkártya

 • adókártya

 • TAJ kártya

 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén

 • bemutatásra a születési anyakönyvi kivonatot

Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:

 • szülői felügyeleti jog, törvényes képviselet

 • életvitelszerű ottlakás

 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. (Az iskolánk körzete a tájékoztató végén megtalálható.)

 

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 

Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 

Nem magyar állampolgárságú kiskorú akkor tanköteles, ha

 • befogadott jogállású

 • jogerősen Magyarországon tartózkodik

 • bevándorló, letelepedett jogállású

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§(1))

 

 

Mikus Judit

intézményvezető

 

 

Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

Felvételi körzetek:

 

 


Iskolánk bemutatkozó videója