Iskolatörténet

Iskolánk elődje, a 12 évfolyamos Fővárosi Iskola 1960. szeptember 10-én nyitotta meg kapuit 24 általános iskolai és két gimnáziumi osztállyal.

Az első tanévre 233 első osztályos tanuló iratkozott be. 993 tanulót 105 fős tantestület tanított két műszakban.

Az iskola első igazgatója Szebeni Ödön volt, aki kiváló szakemberekből álló tantestületet hozott létre. 1960-63 között közös igazgatással és közös testülettel működött az általános iskola és a középiskola. A gimnázium igazgatóhelyettese dr. Vasváry Artúrné, a felső tagozaté Maráz László, később Tunner Ferenc, az alsó tagozaté Kolacsovszky Zoltánné.

Az iskola épülete két szárnnyal, két tornateremmel és két természettudományos előadóteremmel igen modernnek számított. Mivel az iskola a lakótelepen kulturális centrumként is működött, nagyon sok színvonalas előadás, irodalmi műsor, író-olvasó találkozó szerveződött falai között. A folyamatosan épülő lakótelepre a legkülönbözőbb helyekről érkeztek a családok. Éltek itt olyan emberek is, akik igen rossz lakáskörülmények közül érkeztek. Jöttek a budafoki barlanglakásokból, jöttek vidékről, akik a hatalmas ipari centrumban dolgoztak, de éltek itt tanárok, orvosok, közalkalmazottak is.

1963-tól a középiskola és az épület fele különvált. Ott 5+1-es tanítási rend volt. A gyors ipari fejlesztés eredménye volt ez a rendszer. A hét egy napján a diákok különböző szakmákat tanultak a tanműhelyekben, gyárakban. A középiskola neve Bajáki Ferenc Ipari Szakközépiskola lett, melynek jogutódja a jelenlegi Csepel Műszaki Szakközépiskola.

A különvált általános iskola első igazgatója Kántor Béla, helyettesei Simon Istvánné és Medgyesi Györgyi volt. Az általános iskolában a 60-as évek végéig zenei tagozatos osztályok is működtek kiváló tanárok vezetésével.

Ezután a kerületben először, 1968-ban megkezdődött az angol nyelv oktatása dr. Király Zoltánné vezetésével. A gyermekek 3. osztálytól tanulták az idegen nyelvet.

Az 1974/75-ös tanévben Kántor Béla halála után egy évig Medgyesi Györgyi vezette az iskolát, helyettese Földi Jánosné volt.

1975-ben az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Budapestre helyezett tagozata kezdte meg működését a szakközépiskolai szárnyban. Iskolánk afőiskola gyakorló iskolája lett. Ekkor Vári Józsefnét bízták meg az általános iskola vezetésével, helyettesei Medgyesi Györgyi és Földi Jánosné voltak.

A gyakorló iskolai státuszból adódóan jól képzett, szakvezető tanárok kerültek iskolánkba, akik az általános iskolai oktatás színvonalát igen magasra emelték.

A főiskola kinőtte az épületet. 1984-ben beköltözött a város belsejébe, átszervezték, így gyakorló iskolai feladatot iskolánk már nem tudott ellátni. A szakvezetők a belső kerületi gyakorló iskolákba kerültek a főiskola közelébe.

1985-től Földi Jánosné vezette az iskolát, helyettesei Lakatos Ildikó és Vágóné Horváth Mária voltak.

A Magyar Kémikusok Országos Egyesülete 1987-ben megkereste iskolánkat, és az általuk kidolgozott természettudományi irányultságú tanterv kísérletébe kapcsolódott be a tantestület. A kísérlet különösen a fizika-kémia-biológia tantervet érintette, de épített a nyelvi tagozatra is. Ehhez a tantervhez már akkor hozzátartozott a számítástechnika oktatása, így szükségessé vált egy gépterem létrehozása. Az iskolát támogató Study & Travel Alapítvány jóvoltából 1990-ben nyolc számítógépet kapott iskolánk, melyet rendszerbe is állítottak. A kísérlet kapcsán folyamatosan részt vettek a kollégák az új tankönyvek kipróbálásában, a tanterv alakításában. Mindemellett a tanulói létszám is jelentősen emelkedett. 1990-ben 12 alsós osztályunk volt. A Nyuszi sétányon egy másik intézményben kapott helyet néhány osztályunk.
A természettudományos tantervkísérlet befejeződött, és 1992-től alternatív tantervként használtuk.

1995-ben Strohbachné Dévald Andrea lett az igazgató, helyettese Eőry Katalin. Az 1999-es tanév feladata volt a helyi pedagógiai program és a helyi tanterv megalkotása.

Sok új elem jelent meg az iskola életében. Az elmúlt tíz évben az angol mellett német nyelvet is oktatunk, általánossá vált az informatika oktatása.

Rákapcsolódtunk a világhálóra, gépeinket kicseréltük, folyamatosan fejlesztjük, hogy a mindenkori igényeknek képesek legyünk megfelelni. Ma 12 hálózatba kötött gép szolgálja a számítástechnika oktatását, 5 számítógép segíti a könyvtári kutatást, 6 gép szolgálja a tanórai munkát, a tanári adminisztrációt pedig 4 gép könnyíti.

Az irodai munkát és az iskolavezetéssel járó teendőket 4 korszerű számítógép segíti.

1995-től oktatunk néptáncot is, s a népi hagyományokat felelevenítve rendezzük meg gyermekeinknek az ünnepeket.

Ettől a tanévtől beindítottuk erdei iskolai programunkat, melynek tematikáját úgy állítottuk össze, hogy diákjaink a 8 év alatt körbejárják hazánkat.

1999-ben bekapcsolódtunk a Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolájának munkájába. Társastánc, néptánc és kézműves csoportjaink alakultak.

2005-től intézményünk vezetője Mikus Judit, helyettese Eőry Katalin.

2006 nyarán régi vágyunk teljesült: elkészült a szép, új, esztétikus és biztonságot nyújtó kerítésünk.

Folyamatosan zajlik az épület belső felújítása. A tantermek padlóburkolatot, a mosdók új kőburkolatot kapnak.

Kialakítottunk 2 fejlesztőszobát. 2007 őszén elkészült a tornatermi öltözők korszerű felújítása: falicsempe és kőburkolatot kaptak. Ezzel együtt az orvosi szoba kialakítása is megtörtént.

Az első emeleten egy állandó kiállítást nyitottunk „Milyen volt az iskola nagyszüleink, dédszüleink idejében?” címmel.

Nagyon fontosnak tartjuk az iskolai hagyományok ápolását, melybe igyekszünk bevonni a szülőket is. Minden évben sor kerül a szüreti mulatság, farsang, alapítványi bál, ”igazlátó nap”, Mikulás-nap, karácsonyi betlehemezés, Móra- nap és majális megrendezésére.

Nagy gondot fordítunk arra, hogy diákjaink igényes esztétikus, tiszta környezetben töltsék napjaikat, és igényességük majd saját környezetük kialakításánál is megmaradjon..

A tudás hatalmas érték, ezt plántáljuk nap mint nap tanítványainkba.

Minden pedagógusunk azon munkálkodik, hogy a lehető legtöbb tudást és szeretetet kapják meg tanítványaink, hogy az elkövetkező évtizedekben is annyi kiváló tanítványunk legyen, mint az elmúltévekben.

Iskola 55. éves évf. EMLÉKLAP_Csepel önkormányzattól_Eseménynaptárba_Iskolatörténetbe