Bemutatkozás

A „régi Tejúti iskola” 1996-ban vette fel híres írónk, Móra Ferenc nevét. Móra alkotói munkája, emberszeretete mindannyiunk számára példaértékű.

Iskolánk az Ő nevét viseli, ezzel is adózva emlékének.

A tőle származó idézet nevelési elvünk mottója: „ A SZERETET AZ ÉLET ” (Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön)

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy barátságos, családias, elfogadó, befogadó iskolai környezetben hozzájáruljunk a gyermekek egészséges személyiség fejlődéséhez, használható, versenyképes tudásához, hogy nyitott, érdeklődő, kiegyensúlyozott lelkű, tudásra fogékony gyermekeket neveljük.

Az iskolánkba érkező kisgyerekek az írás, olvasás, számolás rejtelmein túl már az első osztálytól tanulnak angol, vagy német nyelvet. A heti 1 órás néptáncórán népi játékokkal, a magyar nép táncaival, motívumfűzésekkel ismerkednek.

Célunk, hogy megszeressék a tanulást, nyitottak maradjanak a világ megismerésére.

Az alsó tagozatos zenét szerető gyerekek már a korai időszakban bekapcsolódhatnak az énekkarosok életébe. Az iskolai énekkar kiemelkedő eseménye minden évben a karácsonyi koncert, ahol meghitt, bensőséges élménnyel gazdagodunk, ezáltal teljesebbé varázsoljuk az adventi időszakot.

Intézményünkben lehetőség van a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény és az Egressy Béni Zeneiskola által szervezett zeneoktatásba bekapcsolódni.

Lehetőséget biztosítunk a tanórán kívüli rendszeres sportolásra. Budapesti és kerületi sportversenyeken sikeresen szerepelnek „ifjú sportolóink”.

Diákjaink tanórák után szervezett iskolai egyéb foglalkozásokon vehetnek részt.

Alsó tagozatban alapvető célunk, hogy diákjaink szilárd tudás birtokába jussanak, hogy képesek legyenek felső tagozatban az eredményes tanulásra.

Felső tagozaton folytatódik a képességek, készségek további mélyítése, megszilárdítása.

Az idegen nyelv tanítása csoportbontásban folyik annak érdekében, hogy mindenki tudásának, képességeinek megfelelően haladhasson.

Ennek eredményeképpen 8. osztályban tanulóink Pitmann-nyelvvizsgát tehetnek angol nyelvből.

Tanulóink megmérettetésének igazi színtere a budapesti és kerületi tanulmányi- és művészeti versenyeken, szemléken való sikeres részvétel.

Az általános iskolai tanulmányokat záró vizsgával fejezik be tanulóink, ahol előre megadott témákból (választható tantárgyakból) készülnek fel, és ily módon adnak számot tudásukról.

Mindannyiunk érdeke, hogy tanulóink sikeresen folytassák középfokú tanulmányaikat.

1998 óta felvállaljuk a nagyothallók integrálását. A hallássérült gyermekek ép, halló társaikkal haladnak a mindennapokban, szurdopedagógus, fejlesztőpedagógus rendszeres megsegítésével.

A dr. Török Béla Módszertani Intézettel való megállapodás alapján támogató szakmai segítséget kapunk az intézménytől, közösen szervezett alkalmak keretében mélyítjük a nagyothalló tanulók segítését célzó tudásunkat.

Hitünk az, hogy minél több szépséget mutassunk be hazánkból, ezért évente erdei iskolát szervezünk az ország különböző tájain. Gyermekeink maradandó élménnyel térnek vissza otthonaikba, a látott, megtapasztalt dolgokat tanulmányaikban is hatékonyan tudják hasznosítani.

Évente több alkalommal kirándulást, múzeum- és színházlátogatást is szervezünk. Pályázatokon veszünk rész, hogy megkönnyítsük a szülők kiadásait.

„Ahogy a madár száll az ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmesélitek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba.” (Móra Ferenc: Mondák és mesék)

Évente egy alkalommal a „Budapest-városnézési napon” a diákok tudása gyarapodik fővárosunkról.

Művészeti alkotásokon keresztül is szeretnénk mélyíteni a kultúra iránti érdeklődésüket, vonzódásukat. Az iskola falain belül kiállításokat szervezünk. Az elmúlt években neves alkotóművészek jártak nálunk: Czenczi Zoltán festőművész, Lacza-Dékány csepeli festőművész házaspár, Hoffer Ildikó zirci keramikus, Petrás Mária Moldvából származó keramikus és népi énekes, Demeter Levente festőművész, Zsombori Erzsébet selyemfestő.

Több alkalommal meghívott vendégünk rendkívüli földrajz órákra dr. Fiar Sándor csepeli származású természettudós, világutazó, természetfilmes, a DELTA műsorvezetője.

A magyar kultúra napja alkalmából nálunk koncertezett Tolcsvay Béla.

Vendégeink voltak rendkívüli történelemórákon Pongrátz Ödön és Csikány Tamás

2008-ban Barsi Ernő néprajzkutató, népzenegyűjtő a népdalok emberi lélekre gyakorolt hatásáról tartott előadást iskolánkban. 2009-ben Józsa Judit, Erdélyből származó kerámiaszobrász „ Magyar Mesevilág ” című tárlatával érkezett hozzánk. 2011-ben Petrás Alina keramikus, Kőszeghy Gabriella szobrászművész és Reisz Kálmán fotós, Vincze Angéla festőművész és Sármásy Mária kiállítást is megcsodálhattuk.

2012. decemberében a Csepeli Hímzőkör és a Csepeli Népdalkör is nálunk járt.

2013-ban pedig Illyés Attila festőnövendék kiállítását láthattuk.

Május 15-én nálunk járt Dr. Bálint György, vagy ahogy mindenki ismeri: Bálint gazda, akinek előadása széleskörű élettapasztalatról és szeretetteljes bölcsességről tanúskodik.

Iskolánk az 2013/2014-es tanév elején Kis Szabolcs író és Kisné Laczkó Mónika fotós közös kiállításának adott otthont.

Több ezer kötetes könyvtárunk tanulóink rendelkezésére áll, ahol kutatómunkát végezhetnek, tudásukat mélyíthetik, kedvükre olvashatnak.

Fontosnak tartjuk az informatikai ismeretek szilárd alapjainak megteremtését, alkalmazói képességek kialakítását. 2007-től elérhetővé vált a 7-8. évfolyamosok számára az ECDL Start vizsgabizonyítvány megszerzése.

Jól felszerelt számítástechnika termünk 2014-ben került felújításra.