2022/2023. tanév

2022. május 14-18.

Határtalanul! kiránduláson a 7. évfolyam

Kirándulás keleti határunkat átlépve: Határtalanul!2021.

A várva várt erdélyi kirándulás 2021/2022-es tanév

 

A hosszú pandémiás időszak után végre ismét eljuthattunk egy nyertes pályázat keretében Erdély szépséges tájaira a 7. évfolyammal. A nyertes pályázat elnyerése Lőrincz Enikő lelkiismeretes munkáját dicséri.

A gazdag programterv a tanulók látókörét szélesítette, mellyel igyekeztünk hangsúlyozni a határon túli magyarsággal való összetartozás érzését.

Utunk során ellátogattunk többek között Arad, Déva, Székelyudvarhely, Tibód, Korond, Parajd, Marosvásárhely, Torda, Kolozsvár, Nagyvárad és Nagyszalonta városokba. Megcsodáltuk a Gyilkos-tó, Medve-tó, Tordai-hasadék, Békás-szoros, Parajdi sóbánya és Déva várának természeti szépségeit. Kulturális értékekkel is gazdagodtunk az Ady Endre Emlékmúzeum, Arany János szülőháza, Csonka Torony, Tamási Áron síremléke, és a Teleki Téka meglátogatása során.

Gyergyószentmiklóson a Böjte Csaba által fenntartott Szent Anna Otthon lakóit látogattuk meg, ahol a tanítványaink bepillantást nyerhettek a szegényebb sorsú gyermekek életébe, akik közös munkával, összefogással gondoskodnak otthonukról.

Nagyszalontán újra találkozhattunk rég nem látott barátainkkal, a Sinka István Kézműves Egyesület tagjaival, akiket az elmúlt tanév során megszervezett nyári táborban vendégül láttunk.

Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza. Reméljük, a következő évfolyamok is ellátogathatnak nyertes pályázat révén Erdélybe!


2013. május 8 – 11.

 

Kárpátalján jártunk

 

Iskolánk hetedik évfolyamos tanulói 2013 májusában Kárpátaljára látogattak. Az utazás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Határtalanul!”című pályázatának keretei között valósult meg. A pályázaton 1.055.000 Ft-ot nyertek a hetedikesek, így 45 diák és 5 pedagógus járhatta végig a magyar történelem számára oly fontos helyszíneket, mint Munkács, Beregszász, Ungvár, Szolyva, Nagyszőlős, Csetfelva vagy épp a Vereckei-hágó.

A négynapos utazás során a csepeli iskolásoknak lehetőségük volt találkozni kárpátaljai magyar fiatalokkal, megismerni az életüket, s hogy mit jelent magyarnak lenni az ő számukra. A gyerekeknek, tanároknak számos közös program adott lehetőséget az ismerkedésre, mint a helyi iskola diákjaival játszott barátságos kosárlabdameccs, táncház, irodalmi est és a közös kirándulások.

 

 

2014. május 12-14.

 

 

Határtalanul kirándulás a Partiumba és a Bánátba

 

 

 

A hetedik osztályok a hagyományokhoz híven idén is részt vettek azon a kiránduláson, amelynek célja a határon túlra szakadt nemzettestvéreink megismerése.

 

Első nap Nagyváradra érkeztünk, ahol megtekintettük Szent László alapította város magyar nevezetességeit. A székesegyházat (Szent László fejereklyetartóját és a püspöki múzeumot), a Püspöki palotát, valamint szemben a Kanonok sort, illetve a vár maradványait. Végül bejártuk a szecessziós épületekkel teli városközpontot, így feleleveníthettük a 100 évvel ezelőtti hangulatot. Megnéztük Ady itt töltött néhány évének színtereit, megcsodáltuk szobrát.

 

Következő nap testvérvárosunkba, Nagyszalontára indultunk. Városnéző túránk során megtekinthettük a csonka tornyot (ami most Arany János Emlékmúzeum), valamint a református templomot és szoborparkot. Részt vettünk a város épp akkor zajló magyar rendezvényén. Délután sportprogramra mentünk, ahol a helyi magyar fiatalokkal vívtunk baráti kosár- és focimeccset.

 

Utolsó napunkon a „vértanuk városába ” Aradra látogattunk, ahol megnéztük a vesztőhelyet és a 13 aradi számára emelt emlékművet. A belvárosban megnéztük és megkoszorúztuk Zala György Hungária szoborcsoportját, amely egy eldugott kis téren lett felállítva. Kirándulásunk betetőzéseként Temesvárra, Bánát „fővárosába ” látogattunk, itt a sétánk során megtekintettük Tőkés László egykori templomát, majd a kirándulásunkat szabad programmal zárva hazaindultunk.

 

A hetedikesek csodálatos élményekkel gazdagodva tértek haza.

 

 

Kísérőtanárok és osztályfőnökök:

     Mikus Judit, Somfai Zsuzsanna, Tényi Imre

 

 

 

2015. május 26-29.

 

Határtalanul! Szlovákia, Felvidék

 

„Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém…”

 

( Márai Sándor)

 

A 7.a osztály május 26-tól 29-ig a Határtalanul! pályázaton nyert négynapos kiránduláson vett részt.

 

A Felvidéknek azt a részét járták be, amelyhez Balassi Bálint, II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen és Márai Sándor életének jelentős eseményei köthetők.

 

Részletesen megismerkedtek a füleki vár történetével, tulajdonosaival, a vár stratégiai jelentőségével. Felidézték a török idők, a Rákóczi-szabadságharc, a kuruc kor legfontosabb eseményeit, bepillantottak az Andrássy-család életébe, amikor a betléri vadászkastélyukat bejárták.

 

Csodálatos várakat láttak, melyeknek birtokosa II. Rákóczi fejedelem és családja volt. Koszorút helyeztek el Kassán a Szent Erzsébet dómban a Rákóczi-kriptában, Márai Sándor szobránál, Késmárkon az evangélikus templomban Thököly Imre szarkofágjánál, Balassi Bálint domborművénél a zólyomi várban, ahol a költő született.

 

Jártak a Tátrában a legmagasabb csúcsok lábánál, a világhíres dobsinai jégbarlangban, sétáltak Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Besztercebánya főterén, meglátogatták a Rozsnyói Állami Alapiskolát, népdalt tanultak a várhosszúréti Gyöngyvirág kórustól, amelynek tagjai egyik este meglátogatták az osztályt, és csodálatos gömöri népdalokat énekeltek.

 

A kirándulást megelőző előkészítő órákon az irodalmi műveken kívül a gyerekek megismerkedtek a trianoni békediktátum előzményeivel, következményeivel, amely nemzetünk egyik legtragikusabb eseménye volt, amelyben ott rejlettek a II. világháború kirobbanásának csírái.

 

Hazatérve megtartották a Nemzeti Összetartozás Napjára kitűzött megemlékezést és a projekt-napot. Az 5. és 6. osztályos gyerekeknek úti beszámolót tartottak, ahol csodálatos fényképeket vetítettek diáktársaiknak.

 

Gyönyörű út volt, ahol mindazt, amit előzetesen gyűjtőmunkájuk során tanultak, saját szemükkel is láthatták. Igazi tanulásban vettek részt, ahol a tudás a szívükön, lelkükön keresztül épült be személyiségükbe felejthetetlen élményeken keresztül.

 

 

2016. október 11-15.

 

 

Határtalanul Erdélyben

 

 

Nagy izgalommal készültünk az erdélyi kirándulásra. Az első állomásunk Arad volt, ahol megtekintettük a vértanúk emlékművét, amely azoknak a honvédtiszteknek állít emléket, akiket az 1848-1849-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Ezután Déva felé vettük az irányt, ahol felvonóval jutottunk fel a várba, innen csodálatos kilátás tárult elénk a városra. Késő este értünk Brassóba, itt található a szász evangélikus Fekete templom, mely Románia legnagyobb temploma és az európai gótika jelentős alkotása. Szállásunk Tusnádfürdőn volt, ahol a hosszú, élményekkel teli nap után nyugovóra térhettünk.

 

Másnap Bálványosfürdőn, Nyerges-tetőn, Kézdivásárhelyen jártunk – felkerestük az egykori ágyúöntő műhely udvarát, beszélgetünk a szabadságharc eseményei kapcsán az ágyúöntés technikájáról. Esős időben érkeztünk a Szent Anna tóhoz, a tó környékén hulladékgyűjtést végeztünk, megbeszéltük a hozzá kapcsolódó legendát, és felidéztük Jókai Mór feljegyzéseit a tóról.

 

A madéfalvi emlékműnél tett látogatásunk alkalmával megemlékeztünk azokról a székely hősökről, akiket Bukow zsoldosvezér és Siskovics osztrák tábornok ölt meg, mert a határőrvidék szervezését ellenezték. Koszorúztunk és elszavaltuk a magyar és a székely himnuszt.

 

Gyimes az 1000 éves határ, a történelmi Magyarország legkeletibb őrháza- itt a Rákóczi-várhoz megérkezve megemlékeztünk az 1944-45-ös harcokról. Következő állomásunk Csíkszereda volt, ahol a Petőfi Sándor sétáló utcában kellemes sétát tettünk: megtekintettük a városházát, a megyeházát, a Makovecz Imre által tervezett különleges templomot. Következő állomásunk a híres Csíksomlyó települése volt. Csíksomlyón elsétálunk a templomhoz, megtekintettük a Mária-szobrot. Mindannyian imádkoztunk, csendben elmélyedtünk gondolatainkban.

 

Másnap megismerhettük a tusnádfürdői általános iskola 7. osztályos tanulóit, és a gyermekotthon lakóit, így ezt a napot mindannyiunk körében nagy lelkesedés övezte. Benedek Elek házát néztük meg, ezután a vízimalom, és a borvizes barlang megtekintése következett. Ezután látogattunk el a Jókai Mór Általános Iskolába, az ott tanulóknak könyveket, kézzel készített könyvjelzőket, valamint sporteszközöket (labdákat) vittünk. A diákok megmutatták nekünk az egész iskolát. Szép, színes termeket láthattunk. Később ellátogattunk a tusnádfürdői gyermekotthonba, ahová szintén ajándékokat, könyveket vittünk Jelenleg 80 gyermek él ott. Igazán megható élmény volt látni az ott dolgozók szeretetteljes, áldozatos munkáját, és azt, hogy a gyerekek mennyire segítik egymást.

 

Sajnos elérkeztünk az utolsó naphoz. Farkaslakán Tamási Áron házát néztük meg. Az emlékműnél koszorúztunk is, és felidéztük az Ábel-trilógiát. Korondon felkerestük a fazekas műhelyt. Kolozsvárott először felkerestük Mátyás király szülőházát, Mátyás király szobrát és a kolozsvári Szent Mihály-templomot.

 

Meglátogattuk a Babes-Bolyai Egyetem épületét, kiemelve a Bolyaiak érdemeit. Sárkányölő Szent György legendáját is megidézzük.

 

 

Csodálatos napokat töltöttünk el Erdélyben, testünk ugyan fáradtan, de lelkünk teljesen feltöltve érkezett haza.

 

2017. május 15-19-ig

Határtalanul Erdélyben

Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói öt napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Dél-Erdélyben a Határtalanul pályázat keretében. A tanulókat elbűvölték a csodálatos tájak, a látnivalók sokasága és a kedves, vendégszerető emberekkel való találkozás hozzájárult, hogy szívükbe zárják Erdély vendégszeretetét.

Utunk során először Hunyad megyében, Aradon koszorúztuk meg a szabadságharc vértanúinak emlékművét. Majd Déva várának tornyaiból gyönyörködhettünk az Erdélyi–Érchegységre nyíló kilátásban. Ezt követően Vajdahunyad várának díszes középkori palotája, gótikus lovagterme és várudvara visszarepített minket a XV. századba. Az első éjszakát Csernakeresztúron töltöttük, mely az egyetlen magyar többségű település a megyében.

A második napon Nagyszeben nevezetességeinek megtekintése után a Fogarasi-havasok vadregényes tájain keresztül szerpentines úton érkeztünk el ahhoz a felvonóhoz, amely a havasok legnagyobb tengerszeméhez, a 2034 méteren fekvő Balea gleccsertóhoz vitt fel bennünket. A gyerekek önfeledten hógolyóztak a szikrázó napsütésben.

A következő napon Segesvár világörökséghez tartozó középkori erődített városában tettünk sétát. Az Óratorony és a Vár főkapuja mellett, a hangulatos középkori műemlék épületek látványa jelentett igazi élményt. Ezt követően igazi természeti csoda várt ránk Szovátán. Az 520 méter magasan fekvő Medve-tó a világ legmagasabban fekvő heliotermikus tava. A nagy sótartalmú víz és iszap gyógyhatása felülmúlhatatlan.

Utolsó két éjszakánkat a torockói Gyopár panzióban töltöttük, csodálatos természeti környezetben, fenyőkkel övezve a Székelykő lábánál. Utolsó előtti napunkon páratlan élményekkel gazdagodtak a diákok a Tordai sóbányában, melyet nem rég a világ legszebb földalatti helyének választottak. Tizenhárom emelet mélyen jutottunk le lépcsőkön a bányatóhoz, ahol még csónakázni is lehet és szórakoztató létesítmények is kipróbálhatók. A tanulók figyelemmel hallgatták a só kitermeléséről és a bánya történetéről szóló érdekességeket.

A negyedik napon a Tordai-hasadékban látványos sétát tettünk a szurdok hatalmas sziklafalai alatt. A tanulók ügyesen keltek át a függőhidakon és hasadék oldalában kialakított köves úton. Még ezen a napon megcsodálhattuk a Kárpát-medence leghitelesebben fennmaradt hagyományőrző népi építészeti együttesét Torockón. A legszebbnek tartott erdélyi telepelülés Székelykő sziklavonulatának szűk völgyében terül el.

Az utolsó napon Kolozsvár egy dinamikusan fejlődő nagyváros képét mutatta. A város fő nevezetessége Mátyás király és hadvezéreinek bronzból készült szoborcsoportja. Ezután Mátyás király szülőházához is ellátogattunk. Utunk utolsó állomása Nagyvárad, melyet Erdély kapujának is neveznek. A pompás barokk stílusban épült székesegyház belső monumentális bazilika jellegű tere, elkápráztatott mindannyiunkat. Azt is megtudtuk, hogy koronás hermában itt őrzik Szent László ereklyéjét. Az Ady Endréhez fűződő Fekete Sas Kávézó megtekintése sem maradhatott el a városban.

A változatos erdélyi táj, a régi idők hangulatát idéző várromok, XIV. századi erődtemplomok és szurdok-völgyek felejthetetlen élményekkel ajándékozták meg a tanulókat. A falvakban tapasztalt hagyományőrzés, a magyar nyelv fennmaradása, gasztronómiai kultúránk továbbélése és a magyar tájházak fenntartása példát mutat a mai ifjúságnak értékvesztett világunkban. Kirándulásunk ékes bizonyíték arra, hogy a Trianoni-határok a magyar nemzetet nem tudták ketté választani. „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” − ahogy Tamási Áron mondja. Mi otthon éreztük magunkat Erdélyben.

Képek a galériában

 

2018. május 21-25.

Erdélyben jártunk

 

A 7. évfolyam pünkösd hajnalán indult a HATÁRTALANUL pályázat keretében Erdélybe.

A 25 tanulónk izgatottan várta a nagy utazást a Herman iskola diákjaival.

Már az előkészítő projektfoglalkozáson megismerkedtek a gyerekek egymással, így a buszon már volt közös témájuk. A határ átlépése után Nagyváradon megnéztük a várat, majd Kolozsvárott a Szent Mihály templomnál, a főtéren Mátyás király híres lovas szobrát és Mátyás szülőházát is megtekintettük. Tusnádfürdőn volt a szállásunk, odáig sok kanyargós útszakaszon jutottunk el a Kárpátokban.

Meglátogattuk a város általános iskoláját is, a hetedikes gyerekekkel ismerkedtünk. Nagyon örültek a magyar nyelvű könyveknek, amit ajándékba vittünk.

Délután Kézdivásárhelyen jártunk, ahol helytörténeti múzeumban tekintettük meg az érdekességeket majd fagylaltot ettünk a főtéri cukrászdában.

A szerdai napon Farkaslakán Tamási Áron sírhelyét kerestük fel, tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk el.

Korondon megcsodálhattuk a helybéliek munkáit, fafaragásokat, kerámiákat, szőtteseket, ruhákat néhány emléket vásároltunk is a szabadidőnkben.

Parajd volt a következő állomás, ahol busszal mentünk le a híres sóbányába. A nagy meleg után jól esett a hűvös mélység, a látogatóközpont úgy volt kialakítva, hogy gyermek és felnőtt egyaránt kedve szerint tölthesse idejét és gyógyulhasson a kialakított csarnokokban.

Szejkefürdőn Orbán Balázs, néprajzkutató sírját kerestük fel.

A sírjától a múlt század elejétől származó székelykapuk alatt lesétáltunk a közelben található kénes vizű gyógyforráshoz, melynek vizét a bátrabbak meg is kóstolták.

A legizgalmasabb napon a Békás-szoros és a Gyilkos-tó káprázatos látványában gyönyörködtünk. Busszal a Kárpátok szerpentines útjain haladtunk felfelé, útközben a táj szépségeit csodáltuk meg. Az igazi erdélyi kürtöskalácsot a tó partjánál meg is kóstoltuk, így teli hassal már élvezet volt a hatalmas sziklák között sétálni a Békás-szorosban.

Csíksomlyón a kegytemplomban megtekintettük Szűz Mária szobrát is. Szerencsénk volt és helyben, kemencében sütött friss kenyeret is kóstolhattunk.

Mindennap finom étellel – itallal készültek a Szent Kristóf panzióban, hogy zavartalan legyen a kirándulásunk. A szobák is kényelmesek, jól felszereltek voltak.

Hazafelé Gyulafehérváron a székesegyházat néztük meg és a Tordai hasadékban az utolsó zsebpénzünket is elköltöttük ajándékra.

Külön élmény volt a magyar – román határon az ellenőrzés, aki még sosem járt külföldön meglepődve tapasztalhatta ezt az érdekességet.

Élményekkel teli öt napot töltöttünk Erdélyben, az idő végig nyáriasan meleg volt, nagyon jól éreztük magunkat.

Képek a galériában

 

 

2019. október 6-10.

 

ERDÉLYI UTAZÁS

 

Ebben a tanévben 2019.október 6-10-ig a „Határtalan” pályázat keretén belül: a történelmi Erdély gyönyörű tájait barangolták be 7. évfolyamos tanulóink. Szent László királyunk nyomában jártak: Nagyváradon, Csucsán, Kalotaszentkirályon, Tordaszentlászlón, Marosvásárhelyen, Bözödújfaluban, Körispatakon, Tibódon, Szejkefürdőn, Farkaslakán, Korondon, Parajdon, Szovátán a Medve-tónál és a Békás-szorosnál. Az időjárás is kedvezett a kirándulásnak, hiszen napsütéses, enyhe, őszi időben látogatták meg Székelyföld nevezetességeit.

Voltak Csucsán a Boncza-kastély udvarán álló „fehér házban”, (ahol Ady és Csinszka átvészelte az I. világháborút), Tordaszentlászlón a református templomban. Megilletődve nézték Bözödújfalun a hatalmas víztározót, amely miatt egy falut árasztottak el, Székelyudvarhelyen az aradi vértanúk emlékművét. Jártak a tordai és a parajdi sóbányákban, Benedek Elek kisbaconi kúriájában, Tamási Áron szülőházában Farkaslakán. Orbán Balázs híres székely író és történész sírjánál: Szejkefürdőn gyönyörű székelykapukat láttak. Csíksomlyón a ferences kegytemplomban megcsodálták a „könnyező” Mária-szobrot, Korondon a fazekasfaluban a kézművesek híres kerámiáit. A Békás-szoros hatalmas hegyei mindenkit elvarázsoltak.

Több helyen koszorút helyeztek el diákjaink iskolánk nevében, és elénekelték a székely himnuszt. Szebbnél szebb helyeken jártak a gyerekek, rengeteg élménnyel tértek haza.

Képek a galériában