2014/2015. tanév

Színjátszás: ismét új művészeti osztály az iskolánkban

 

Iskolánk életéhez már régóta szorosan köthető a hagyományőrzés és több különböző művészeti tevékenység. A diákok nagy lelkesedéssel mutatják be rendezvényeinken és a versenyeken tudásukat.

Az iskolánk a művészeti tevékenységek közül kiemelten fontosnak tartja a drámapedagógián belül a drámajáték és színjátszás oktatását. A személyiségfejlesztés, a kommunikációs képességek fejlesztése mellett a színjátszásban fiatal, tehetséges diákok felkutatását, oktatását, fejlesztését, tehetséggondozását és továbbtanulásuk támogatását elsődleges feladatának tartja intézményünk.

 

Móra „drámajátékos” (alsó tagozat) szakkör:

Ebben a tanévben, alsó tagozatban is megkezdődött a drámajáték oktatása. A csapat 2. és 3. osztályos tanulókból áll és szakkörként kezdte meg tevékenységét. A tanulók itt elsajátítják az alapozó drámajátékokat, gyakorlatokat, amelyek nemcsak képességeiket fejlesztik, hanem a színjátszás alapjait is lerakják náluk.

Hetente egy alaklommal (minden szerdán) délután vannak a foglalkozások. A hangulat rendkívüli! A második félévben hamarosan látható lesz egy drámajáték bemutató és egy mesejáték a csoporttól.

 

AMI Színkör (felső tagozat), alapfokú 1. osztály:

A 2014/2015. tanévben ismét a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola egyik kihelyezett tagozata lettünk. A tavalyi sikeres „Móra színkör” tevékenységének köszönhetően idén megalakult iskolánkban az első alapfokú művészeti osztály, színjáték tanszakon.

A csapat nagy erőbedobással vetette bele magát a képzésbe. A diákok tanulják a színjáték alapjait két tantárgyban is: dráma-színjáték, beszéd és vers.

Az első félévben már több tréningen, komplex drámaórán és nyílt bemutatón vettek részt sikeresen tanulóink. A tehetségkutatón már röviden bemutatkoztak és szórakoztatták a közönséget. A második félévben két előadással is készülnek az országos színjátszó fesztiválra és a záró bemutató előadásunkra. Ez mellett megint lesz egy továbbtanulónk szakmai területen.

Együttműködésben állunk: a csepeli AMI művészeti iskolával, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskolával, a Proscenion Drámaszínpaddal, az ARÉNA Színtársulattal és a Magyar Drámapedagógiai Társasággal.

 

 

December 6-ai színjátszós tréning: vendégünk az ARÉNA Színtársulat

  1. december 6-án vendégeink voltak az órán. Az ARÉNA Színtársulat (Virág Anna Júlia és Marton Dávid) két fiatal tagja tett látogatást iskolánkban. Az AMI Színkör nagy lelkesedéssel fogadta az „Időntúli lázadók” főszereplőit, az együttműködő társulat színjátszóit.

A tréning témája az improvizáció és a helyzetgyakorlat volt. Mindenki megmutathatta tudását és élvezhette a „Beugró” hangulatát.  A közös játék után még az új színdarabból is játszottak részleteket a vendégek,  és megosztották tapasztalataikat az ifjoncokkal.

Az  óra gyorsan eltelt, feledhetetlen élménnyel és barátsággal lettek gazdagabbak a résztvevők.

 

 

 

Nyílt óra az AMI Színkörrel – félévzárás

  1. január 15-én megtörtént az első nyílt óra, ahol a színjátszó tanítványok bemutathatták az eddig tanultakat és letették az első félévet záró érdemjegyüket is ezzel a művészeti iskolában.

A színjátszók dióhéjban megmutatták az egész féléves tevékenységüket és a színjátszás néhány kulisszatitkát. A színházi gyakorlatok, drámajátékok mellett néhány produkció jellegű jelenet is bemutatásra került. A megnyitó jelenet ”Az óramű” címet kapta, míg a zárójelenet a „Születést” mutatta be.

Nagy koncentrációval és odaadással játszottak a tanulóink a közönség nagy örömére.  A nézők közt voltak alsós drámások, kedves érdeklődők, a színjátszós szülők és Körömi Gábor (Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti igazgató-helyettese is).

Pozitív értékeléssel zártuk a nyílt órát és a csapat félévi munkáját is. Pedagógusunk, Kis Szabolcs büszkén zárta  le az első megmérettetést.

 

Színjáték tanszak félévi dicséretei

 

Nagyon szép félévet zártak az AMI Színkör első éves „mórás” tanulói.

A nyílt órán bizonyították tudásukat és odaadásukat a színjátszás iránt.

Dráma és színjáték főtantárgyunkból három dicséret is született.

 

Dráma és színjáték dicséretet kapott:

 

  1. Wanger Noémi (8. b)
  2. Fancsali Brigitta (6. b)
  3. Schiff Eszter (6. b)

 

Büszkék vagyunk rátok!

 

AMI Színkör – Alapfokú Művészeti Iskola – Színjáték 1. osztály – Móra csoport

 

Röviden összefoglalva sem lesz könnyű leírni, hogy mennyi mindennel foglalkozott a csapat az idén. Nem véletlenül, hiszen a tanévben már művészeti iskolásként képviseltük a színjátékot. Először kicsit bizonytalanul, de kitartóan, később egyre határozottabban haladtunk előre.

Az első félévben egy erős közösséget szerettünk volna felépíteni, ami a sok munkának és a lelkesedésnek köszönhetően egy hónap alatt sikerült. Az csapat aktívan, kiéhezve várta a drámaórákat. A tanmenet előírásai szerint idén a „Dráma és színjáték” és „Beszéd és vers” tantárgyakkal foglalkoztunk. Főként tanultak és érdeklődve szívták magukba az újdonságokat tanítványaim. A jó közösséget építették folyamatosan a tréningek. Sok esetben saját, de más csoportokkal való tréningeket is szerveztünk. A Proscenion Drámaszínpad, az Aréna Színtársulat sok tapasztalatot adott át a helyzetgyakorlatok és improvizációk területén. A képzés, tanulás kitöltötte az első félévünket.

A második félévben már készültünk a nyilvánosság elé lépésre. A sok tanulás mellett először a tehetségkutató versenyen házigazdaként mutatkoztunk be egy zenés, humoros némajátékkal, majd mind a négy fordulón szórakoztattuk a nézőket különböző játékokkal (pl. karmester, sziget, STOP). A farsangon, Móra Napon, suli bulin sokat szerepeltünk és feleltünk a jó hangulatért. A félévben már készültünk a tréningek, az erkölcsi kérdések köré szervezett tanítási dráma órák mellett a színházlátogatásra is. Idén jártunk a Vígszínházban kulisszajáráson, majd a Pesti Színházban a Toldit, később a Nemzeti Színházban Szent Johanna történetét láthattuk. A Radnóti Miklós Művelődési Házban a Proscenion Drámaszínpad „Ágacska” című meséjét is megtekinthettük.

Készültünk az országos színjátszó fesztiválra több hónapon keresztül egy könyvfeldolgozással. Wayne Race, „Fején a szöget” című könyvéből készítettünk színdarabot. A „Kekszmesék – avagy nagyapám és én. Történetek az életből.” című előadásunk először az országos versenyen szerepelt, ahol kedvezően fogadták és a nézőktől nagy tapsot, a zsűritől jó kritikát kaptunk. Bronz minősítéssel tértünk haza első bemutatónk után. A csapatunk májusban háromszor is előadta az iskolánkban az alsó, felső tagozatnak, majd Körömi Gábornak és a kedves szülőknek.

Mindkét félévben két színvonalas drámabemutatón bizonyították tudásukat, rátermettségüket tanulóink szüleik és az érdeklődő nézők előtt. Az ön- és társismereti órák sok esetben záró képként versbe vagy prózában nyilvánultak meg. Az alsó tagozattal a kerületi bemutatón bizonyítottuk összefogásunkat.

Három sikeres tanítási dráma óránk is volt. Két csapat és egy elképzelt személy köré épülő órát tartottunk.„A csapat” címmel játszottunk sportról továbbtanulásról, majd a „Z- Az istenek klubja” órán a kiközösítésről. Végül az „Apróságok gyűjteménye” megtanította nekünk, hogy mennyire fontos a törődés, odafigyelés az apróságoknak tűnő, de az életünkben fontos kérdéseket felvető dolgoknak, személyeknek.

Különleges vendégünk volt Kálloy Molnár Péter színművész, költő, énekes, zenész, akivel beszélgettünk színházról, zenéről, iskoláról és életről. Emlékezetes nap marad mindannyiunk számára.

Wanger Noémi búcsúztatóján kirándultunk egyet a Margit-szigeten és elültettük a csapat egyetlen közös virágát.

A csapat az év végi előadásán a „Kekszmesék” teljes verzióját adta elő és sikeresen szerepelt a művészeti vezető előtt. Minden tanuló sikeresen szerepelt és második osztályba léphet.

A létszámunk 11 tanulóval indult, de sajnos két tanuló elment a művészeti iskolából a tanév közben, viszont újabb és újabb diákok érkeztek hozzánk. Csapatunk fokozatosan, de bővül. Hetente 4 órát tartunk az iskola tánctermében.

Összefoglalva idén a közösségépítésre, ön- és társismeretre, személyiségformálásra, önkifejezésre és a kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra tette a hangsúlyt. A drámajátékok, gyakorlatok segítették kibontakozni a tanulók képességeit, míg a színházi gyakorlatok lelkivilágukat, fantáziájukat, majd a tanítási dráma órák gondolkodásukat fejlesztették. A helyzetgyakorlatok, improvizációk sok örömet és tudást nyújtottak tanítványoknak. Fejlődött problémamegoldásuk és tájékozottabbá váltak az élet több területén is. A kultúrára, több művészei ágra nyitottá váltak. Egyéniségük, gondolkodásuk kezd kibontakozni. Lelkes, nyitott, érdeklődő és kitartó drámások vannak a csapatban.

Jelenleg készülünk a csapat drámatáborára, ahol sok tudást és élményt fogunk magunkba szívni.

Félévi dicséretet Wanger Noémi, Fancsali Brigitta, Schiff Eszter kapott „Dráma és színjáték” tantárgyból. Év végi dicséretet ismét Wanger Noémi, majd Bálint Virág kap „Dráma és színjáték” tantárgyból.

Kilenc tanulónak osztunk ki sikeres bizonyítványt.

 

Móra Drámajátékos – Drámajáték szakkör alsó tagozaton

 

Idén az alsó tagozaton elindult a drámajáték szakkör. Sokan jelentkeztek és nagy érdeklődéssel kezdtek bele a tanulmányaikba a diákok. 2-3. osztályos tanulókból épül fel a csapat. Jelenleg 12 főt számol. Heti 1 órát tartunk, minden szerdán.

Az első félévben a közösségépítés és az érdeklődés felkeltése volt az elsődleges szempont. Ez két hónap munkája után beérett. Sok ön- és társismereti gyakorlatot játszottunk. A drámajátékok a képességfejlesztést célozták kifejezetten. A gyerekek örömmel, lelkesedéssel tanulták a sok újdonságot. Az érzékszervi játékok, fantázia, emlék fejlesztő gyakorlatokkal kezdtünk, később jöttek az utánzó játékok. A kreativitást fejlesztő, mozgás, térgyakorlatok hangsúlyt kaptak. A helyzetgyakorlat némajáték, beszédtechnika, kommunikációs, koncentrációs feladatok szinte minden órán jelen voltak.

Egy tanítási dráma órán részt vettek a tanulók, ahol családdal kapcsolatos témákat dolgoztunk fel. Egy elképzelt személy köré építettük fel óránkat „Csaba” címmel. Az órán szüleinkkel, osztálytársainkkal kapcsolatos viszonyunkat, különböző családi problémákat boncolgattunk.

A második félévben az utánzó gyakorlatok, szerepjátékok és bizalmi gyakorlatok kaptak hangsúlyt. A gyerekek fokozatosan ismerkedtek az improvizációval és kreativitást fejlesztő gyakorlatsorokkal. A családjáték és a varázsló lett a két kedvenc játékuk.

Videón keresztül megtekintettük karácsonykor a „Diótörő és egérkirály” musical változatát, majd január végén a „Minden egér szereti a sajtot” című bábjátékot. A Radnóti Miklós Művelődési Házban az „Ágacska” című színdarabot közösen tekintettük meg és beszélgettünk róla. Kálloy Molnár Péterrel pedig személyesen találkoztunk és beszélgettünk az iskolában.

Először a kerületi drámabemutatón szerepeltek az alsós diákok drámajátékokkal együttműködve a felső, AMI Színkörrel. Nagyon jól sikerült, koncentrált, még talán kissé félénk volt a csoport. Ezt egy közös, örömteli felkészítő óra előzte meg, ahol megszerették a felsős diákokat az alsó tanulók.

Az utolsó egy hónapban pedig már készültünk a „Padlás” musical „Finálé (Varázskönyv)” című mozgás koreográfiájára. A produkciót kétszer adtuk elő (a drámabemutatón és a Mór napon).

Az év végén tartottunk egy alsó drámabemutatót a szülőknek, ahol az eddig tanult elemeket sikeresen mutatták be a tanítványok. A koreográfia itt került először bemutatásra. A bemutató pozitív visszajelzéseket kapott.

A Móra napon, szabadtéri színpadon debütált a nagy nyilvánosság előtt a „Padlás”. A diákok bátran, szinte hibátlanuk hajtották végre a mozgáskoreográfiát.

Összefoglalva egy jó közösség alakult ki, ahol a személyiségük, képességeiket fejlődött a diákoknak. Nyitottabbak, kitartóbbak lettek a tanulók. A csapatszellem, problémamegoldás fejlődött.

Az utolsó órán minden tanítvány elmondta, hogy lelkesen várja a folytatást jövőre.

A szülőkkel való megbeszélés után a következő tanévben már alapfokú művészeti iskolában szeretnénk folytatni a képzést, színjáték előképzőn.