Móra Ferenc Általános Iskola

 

Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

Akkreditált Kiváló Tehetségpont beszámolója

2016/2017-es tanév

TP 191 001 696

 

 

Készítette:

Lőrincz Enikő

tehetségkoordinátor

Móra Ferenc Általános Iskola TP 191 001 696

Móra Csepel

Alapítva: 2014. október 7.

1214 Budapest, Tejút u. 10.

http://moracsepel.hu/

mora1@csepeloszi.hu

Kapcsolattartó: Lőrincz Enikő, Kis Szabolcs

Iskolánk a Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 2014. október 7-én kezdte meg regisztrált Tehetségpontként a működését, bekapcsolódva ezzel a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által koordinált és támogatott magyar tehetséggondozás rendszerébe.

Intézményünk mindig nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra. Az évek folyamán sokféle forma keretében sikerült megtalálni és hatékonyan fejleszteni sok-sok gyermeket, hiszen a mindenkiben fellelhető képességek feltárása, kibontása, az az általános érvényű feladat, amely a művelődés minden területére vonatkozik, és minden pedagógusunkat megszólít.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy barátságos, családias, elfogadó, befogadó iskolai környezetben hozzájáruljunk a gyerekek egészséges személyiségfejlődéséhez, használható, versenyképes tudásához, hogy nyitott, érdeklődő, kiegyensúlyozott lelkű, tudásra fogékony gyerekeket neveljünk. Ezen törekvésünk megvalósításának sajátossága, hogy a hallássérült gyerekek és az autista gyerekek integrálása mellett kiemelten, komplex pedagógiai tevékenységrendszerben nagy hangsúlyt fektessünk tehetséges tanítványaink megtámogatására, tehetségük gondozására, fejlesztésére.

Tehetséggondozó tevékenységünk komplexitásának indokoltságát iskolánk merítési körének szociokulturális meghatározottsága adja. Nevelő-oktató munkánk ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés és képességfejlesztés folyamatában.

A 2016/2017-es tanév a tehetséggondozó tevékenységünk esetében egy jelentős mérföldkőhöz érkezett, hiszen ebben a tanévben került sor a Tehetségpontunk minősítő eljárására. A minősítés során a regisztrációtól eltelt 3 éves időszakban elvégzett tehetséggondozó tevékenységünket kellett bemutatnunk, a MATEHETSZ által meghatározott minimum- és maximum követelményekhez illeszkedően. A minősítés ennek megfelelően: Regisztrált Tehetségpont, Akkreditált Tehetségpont, Akkreditált Kiváló Tehetségpont lehetet.

A komoly, sokrétű munkát rendszerező minősítési eljárás (online feltöltés, helyszíni szemle) zárásaként intézményünk 2017. március 25- én a Kárpát – medencei Tehetségnapon (Szent Margit Gimnázium, 1114 Budapest, Villányi út 5-7.) átvehette az Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést.

Tehetséggondozó tevékenységünket három program köré szerveződve valósítjuk meg:

  1. A komplex pedagógiai tevékenységrendszer, mely a tantárgyi rendszerhez illeszkedően szakkörök formájában, valamint egyéni mentorálással biztosítja a tehetséges tanulók ismereteinek gazdagítását. Ehhez szervesen illeszkednek az iskolán kívüli ismeretszerző tevékenységek, az iskolai kiállítások, vendég előadók, táborok. A program megvalósítása során kellően tudunk építeni a tehetségsegítés iránt elkötelezett szakemberek /Csepeli Tehetségsegítő Tanács/, a magánszemélyek, művészek, tudósok, mesteremberek, sportolók együttműködésére, valamint a szükséges erőforrások bővítési lehetőségeinek kihasználására /pl. Intézményünknek lehetősége van a Farsang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény és az Egressy Béni Zeneiskola által szervezett zeneoktatásba bekapcsolódni./. A tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységünk során speciális „blokkokban” dolgozunk: humán, reál blokk, idegen nyelvi blokk, sport-mozgás blokk, művészeti blokk.

  1. Kiemelt tehetséggondozó tevékenységünk a drámajáték és színjátszás oktatás: Móra Színkör. Intézményünk kiemelt feladatának tartja a színjátszásban fiatal, tehetséges diákok felkutatását, oktatását, fejlesztését, tehetséggondozását és továbbtanulásuk támogatását. Az alsó tagozaton a drámajátékok tanítása, a tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése zajlik szakkör formájában. A felső tagozatos diákok színjátékkal foglalkoznak, amelynek oktatásában szoros együttműködésben állunk a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával (csepeli AMI).

  1. Kiemelt tehetséggondozó tevékenységünk a sport elkötelezettjei számára a kosárlabda: Móra Sasok. A kosárlabda edzéseken minden korcsoportnak lehetősége van részt venni, csapatban fejlődni, együtt – egymásért, az iskoláért egyre motiváltabban teljesíteni.

 

Tehetségterületenként megvalósított tehetségprogramjaink (2014 – 2017)

Tehetségterület

Program neve

Célcsoport

Program óraszáma

Résztvevők száma

Program vezetője

testi-kinesztetikus Röplabda – haladó 2014-2015 10/11- 14/15 év

104

17

Szuromi Ilona testnevelő tanár
testi-kinesztetikus Röplabda – haladó és kezdő 2015-2016 10/11- 14/15 év

106

26

Szuromi Ilona testnevelő tanár
testi-kinesztetikus Móra Sasok – Kosárlabda I. – kezdő 2014-2015 6/7 – 10/11 év

36

10

Császár Gáspár testnevelő, edző
testi-kinesztetikus Móra Sasok – Kosárlabda – haladó 2014-2015 6/7 – 10/11 év

72

10

Császár Gáspár testnevelő, edző
testi-kinesztetikus Móra Sasok – Kosárlabda IV. – haladó 2014-2015 10/11- 14/15 év

97

10

Császár Gáspár testnevelő, edző
testi-kinesztetikus Móra Sasok – Kosárlabda I. – kezdő 2015-2016 6/7 – 10/11 év

70

30

Császár Gáspár testnevelő, edző
testi-kinesztetikus Móra Sasok – Kosárlabda – haladó 2015-2016 6/7 – 10/11 év

72

15

Császár Gáspár testnevelő, edző
testi-kinesztetikus Móra Sasok – Kosárlabda – haladó 2015-2016 10/11- 14/15 év

75

15

Császár Gáspár testnevelő, edző
testi-kinesztetikus Móra Sasok – Kosárlabda – haladó (felső) 2015-2016 10/11- 14/15 év

51

15

Császár Gáspár testnevelő, edző
interperszonális Móra Színkör 2013-2014 6/7 – 14/15 év

144

14

Kis Szabolcs színi nevelő, drámapedagógus
interperszonális Móra Színkör (alsó) 2014-2015 6/7 – 10/11 év

38

15

Kis Szabolcs színi nevelő, drámapedagógus
logikai-matematikai Töprengők alsós tehetséggondozó szakkör 2014-2015 6/7 – 10/11 év

38

15

Sipos Györgyné
testi-kinesztetikus Társastánc szakkör 2014-2015 6/7 – 10/11 év

37

16

Bokodi Bernadett
testi-kinesztetikus Társastánc szakkör 2015-2016 6/7 – 10/11 év

34

14

Trombitás-Bodoki Bernadett
testi-kinesztetikus Néptánc szakkör 2014-2015 6/7 – 10/11 év

34

16

Tóth Mária
testi-kinesztetikus Néptánc szakkör 2015 – 2016 6/7 – 10/11 év

36

17

Tóth Mária
logikai-matematikai Történelem szakkör 2014-2015 6/7 – 14/15 év

38

10

Tényi Imre tanár
természeti Mórás Túrázók Köre – haladó – 2014-2015 6/7 – 14/15 év

70

13

Tényi Imre tanár
természeti Mórás Túrázók Köre 2015-2016 6/7 – 14/15 év

49

14

Tényi Imre tanár
nyelvi Angol szakkör 2014-2015 6/7 – 14/15 év

73

10

Németh Istvánné
nyelvi Angol szakkör – Pitman csoport 2015-2016 6/7 – 14/15 év

36

9

Németh Istvánné
térbeli-vizuális Mese- és kézműves szakkör 2014 – 2015 6/7 – 10/11 év

30

16

Fortunyák Brigitta tanító
térbeli-vizuális Kézműves – vegyes – 2014-2015 6/7 – 14/15 év

120

16

Gyulainé Könczöl Mária
térbeli-vizuális Ügyes kezek kézműves szakkör 2014-2015 6/7 – 10/11 év

30

15

Setény Mária
térbeli-vizuális Ügyes kezek kézműves szakkör 2015-2016 6/7 – 10/11 év

36

16

Setény Mária
térbeli-vizuális Alkotó műhely kézműves vegyes csoport 2015-2016 6/7 – 14/15 év

160

24

Setény Mária
természeti Fizika szakkör 2014-2015 6/7 – 14/15 év

38

14

Ármos Katalin intézményvezető-helyettes
természeti Kémia szakkör 2014-2015 6/7 – 14/15 év

38

14

Szalontai Éva intézményvezető-helyettes
természeti Biológia szakkör 2014-2015 6/7 – 14/15 év

36

11

Somfai Zsuzsanna tanár
természeti Biológia szakkör 2015-2016 6/7 – 14/15 év

35

12

Somfai Zsuzsanna tanár
logikai-matematikai ECDL vizsgára felkészítő szakkör – informatika 2014-2015 6/7 – 14/15 év

33

12

György János
logikai-matematikai ECDL vizsgára felkészítő szakkör – informatika 2015-2016 6/7 – 14/15 év

34

13

György János
térbeli-vizuális Képzőművész szakkör (felső tagozat) 2014-2015 6/7 – 14/15 év

70

10

Somfai Zsuzsanna tanár
térbeli-vizuális Festészet szakkör (felső tagozat) 2015-2016 6/7 – 14/15 év

35

12

Somfai Zsuzsanna tanár
zenei Énekkar 2014-2015 6/7 – 14/15 év

74

30

Lévai Csilla tanár
valamennyi tehetségterület “Móra Sztár” – Ki mit tud? (tehetségkutató délután) 6/7 – 14/15 év

30

50

Kis Szabolcs, Ruscsák Mónika
           

2016-2017-es tanév

térbeli-vizuális Kézműves szakkör 6/7 – 14/15 év

31

16

Fortunyák Brigitta
logikai-matematikai Logikai Játékok – Töprengők 6/7 – 10/11 év

43

16

Rétlaki – Pájer Zita
testi-kinesztetikus Néptánc szakkör 2016 – 2017 6/7 – 10/11 év

39

17

Tóth Mária
térbeli-vizuális Festészet szakkör (felső tagozat) 2016-2017 6/7 – 14/15 év

31

14

Somfai Zsuzsanna tanár
természeti Mórás Túrázók Köre 2015-2016 6/7 – 14/15 év

42

14

Tényi Imre tanár
nyelvi Angol szakkör 2016-2017 6/7 – 14/15 év

34

15

Németh Istvánné
interperszonális Móra Színkör (alsó) 2014-2015 6/7 – 14/15 év

36

14

Kis Szabolcs színi nevelő, drámapedagógus
zenei Énekkar 2014-2015 6/7 – 14/15 év

35

14

Lévai Csilla tanár
térbeli-vizuális Kézműves – vegyes – 2014-2015 6/7 – 14/15 év

158

29

Gyulainé Könczöl Mária
logikai-matematikai Történelem szakkör 2014-2015 6/7 – 14/15 év

22

20

Gyarmati Zsoltné

A regisztrációt követő 3 évben szakköri keretek között 8 tehetségterületen (logikai – matematikai, térbeli – vizuális, zenei, interperszonális, nyelvi, zenei, testi –kinesztetikus, természeti) 2109 órában, 576 tanuló számára biztosítottuk a tevékenységközpontú tehetségtámogatás, fejlesztést. A programban aktívan résztvevő pedagógus kollégák száma: 19 fő.

A 2016- 2017-es tanévben 7 tehetségterületen, 471 órában, 169 tanuló, 10 kolléga szakmai irányításával tevékenykedett iskolánk komplex tehetséggondozó programjában.

Kiemelt tehetséggondozó tevékenységünk a drámajáték és színjátszás oktatás, valamint a kosárlabda

Ezen a területen a 2016- 2017-es tanévben a következő kiváló teljesítmények születtek. Hasonlóan kimagasló teljesítménnyel büszkélkedhet iskolánk Szederinda néptánccsoportja is.

Szint Tantárgy A verseny megnevezése Kategória Elért helyezés Résztvevők Osztály Felkészítő tanár
kerületi testnevelés Fut a Csepel II. korcsoport 2. helyezés Mihálka Szintia 4.a Androkityné Kertész Judit
kerületi testnevelés Fut a Csepel III. korcsoport 6. helyezés Bársony Domán 5.a Dr. Brauswetter Viktorné
               
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny IV. korcsoport lány 4. helyezés Szálkai Lia 6.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny IV. korcsoport lány 4. helyezés Döbröczöni Enikő 7.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny IV. korcsoport lány 4. helyezés Czirják Tímea 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny IV. korcsoport lány 4. helyezés Rácz Vivien 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny IV. korcsoport lány 4. helyezés Béres Anasztázia 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny IV. korcsoport lány 4. helyezés Ferenczi Vivien 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny IV. korcsoport lány 4. helyezés Kovács Diána 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
               
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Újvári Zoltán 2.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Szilvási Szabolcs 2.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Mihálka Mercédesz 2.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Farkas Tímea 2.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Lakatos Vanessza 2.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Németh Inez 2.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Kurucz Zsófia 2.a Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Deme Amanda 2.a Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Kojsza Laura 2.a Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Bódi Nelli 2.a Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Varga Bence 2.a Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Varga Sándor 2.a Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Mayer Nimród 2.a Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Dobd kosárba játékos kosárba I. korcsoport 2. helyezés Debreczeni Richárd 2.a Dr. Brauswetter Viktorné
               
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Haga Zoltán 5.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Biró Ármin 5.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Bársony Domán 5.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Daróczi Milán 5.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Kovács Kristóf 5.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Varga Ferenc 5.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Bársony Vajk 5.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Horváth Krisztián 5.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Váradi Zsolt 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport fiú 3. helyezés Marton Kevin 5.a Dr. Brauswetter Viktorné
               
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Farkas Panka 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Hanák Renáta 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Szalkai Lia 6.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Czirják Tímea 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Rácz Vivien 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Leskó Lili 6.a Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Kovács Diána 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Ferenczi Vivien 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Vörös Zoé 5.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi testnevelés Kosárlabda verseny III. korcsoport lány 1. helyezés Béres Anasztázia 6.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Add tovább kosárlabda torna II. korcsoport 2. helyezés Bálint Boglárka 3.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Add tovább kosárlabda torna II. korcsoport 2. helyezés Homonnai Kitti 3.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Add tovább kosárlabda torna II. korcsoport 2. helyezés Horváth Dzsúlió 3.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Add tovább kosárlabda torna II. korcsoport 2. helyezés Killy Erik 3.b Dr. Brauswetter Viktorné
országos testnevelés Add tovább kosárlabda torna II. korcsoport 2. helyezés Hamvai Martin 3.b Dr. Brauswetter Viktorné
kerületi tánc mozgásművészeti kategória Csepeli Művészeti Szemle felső tagozat bronz minősítés Móra színkör   Kis Szabolcs
kerületi színjáték báb- és színjátszó kategória Csepeli Művészeti Szemle felső tagozat arany minősítés AMI és Móra színkör   Kis Szabolcs
kerületi néptánc Csepeli Művészeti Szemle alsó tagozat arany minősítés Szederinda néptánc-szakkör   Tóth Mária
országos, megyei forduló színjáték WSO Gyermekszínjátszó Találkozó felső tagozat ezüst minősítés AMI és Móra színkör   Kis Szabolcs

 

Egyéni mentori tehetségtámogató tevékenységünk

A szakköri keretek által biztosított tehetséggondozás mellett kimagasló színvonalon végzik kollégáink az egyéni mentori tehetségtámogató tevékenységet, melynek köszönhetően a 2014/2015-es tanévben: 134 tanulónk, a 2015/2016-os tanévben 183 tanulónk, a 2016/2017-es tanévben 105 tanulónk büszkélkedhet valamilyen versenyeredménnyel. Tanulóink mindig nagy érdeklődéssel vesznek részt az iskolai házi versenyeken, melyek egyben a kerületi versenyek válogatói is. Egyéni kategóriában indulva kimagasló teljesítményt nyújtanak a kerületi, budapesti, országos versenyeken.

 

A 2016-2017-es évben kiválóan teljesített tehetségeink

Szint Tantárgy A verseny megnevezése Kategória Elért helyezés Résztvevők Osztály Felkészítő tanár
kerületi Ének Népdalverseny 7.-8. korcsoport Bronz Bálint Virág 8.a Lévai Csilla
kerületi testnevelés Úszás gyors II. korcsoport 1. helyezett Müller Máté 4.a szakedző
kerületi testnevelés Úszás hát II. korcsoport 1. helyezett Müller Máté 4.a szakedző
budapesti testnevelés úszás gyors II. korcsoport 5. helyezett Müller Máté 4.a szakedző
budapesti testnevelés úszás hát II. korcsoport 5. helyezett Müller Máté 4.a szakedző
kerületi magyar irodalom vers- és prózamondó verseny 7. évfolyam kiemelt arany minősítés Kurucz László Dániel 7.a Ruscsák Mónika
budapesti magyar irodalom vers- és prózamondó verseny 7. évfolyam 7. helyezett Kurucz László Dániel7. a   Ruscsák Mónika
kerületi magyar irodalom vers- és prózamondó verseny 6. évfolyam dicsérő oklevél Blum Alexandra 6.b Mikus Judit
kerületi magyar irodalom vers- és prózamondó verseny 8. évfolyam arany minősítés Víg Villő Borbála 8. a önálló felkészülés
kerületi magyar nyelv- és irodalom Helyesírási és nyelvhelyességi verseny 3. évfolyam 1. helyezett Patai Mirjam 3.a Szakmáry Lilla
kerületi magyar nyelv- és irodalom Helyesírási és nyelvhelyességi verseny 4. évfolyam 4. helyezett Kojsza Dominika 4.b Tóth Mária
kerületi magyar nyelv- és irodalom Szövegértő verseny 3. évfolyam 7. helyezett Sipos-Sztanyik Ékes Csillag 3.a Szakmáry Lilla
kerületi magyar nyelv- és irodalom Szövegértő verseny 3. évfolyam 10. helyezett Körmendi Hanna Sára 3.a Szakmáry Lilla
kerületi magyar nyelv- és irodalom vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam 3. helyezett Jósvai László 2.a Lőrincz Enikő
kerületi magyar nyelv- és irodalom vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam 3. helyezett Farkas Tímea 2.b Rétlaki-Pájer Zita
kerületi matematika tanulmányi verseny 5. évfolyam 1. helyezett Szabó Áron 5.a Ármos Katalin
kerületi magyar nyelv- és irodalom vers- és prózamondó verseny 3-4. évfolyam dicsérő oklevél Angyal Dávid Levente 3.a Szakmáry Lilla
kerületi magyar nyelv- és irodalom vers- és prózamondó verseny 3-4. évfolyam dicsérő oklevél Matucza Máté 3.a Szakmáry Lilla
kerületi Fizika Fizika 7. évfolyam 1. helyezett Kurucz László 7.a Csepregi Dezsőné
kerületi Fizika Fizika 7. évfolyam 1. helyezett Peti Csaba 7.a Csepregi Dezsőné
kerületi Fizika Fizika 7. évfolyam 1. helyezett Ujlaki Tamás 7.a Csepregi Dezsőné
kerületi Fizika Fizika 8. évfolyam 3. helyezett Bálint Virág 8.a Csepregi Dezsőné
kerületi Fizika Fizika 8. évfolyam 3. helyezett Takács Vanda 8.a Csepregi Dezsőné
kerületi Fizika Fizika 8. évfolyam 3. helyezett Varga Ilona 8.a Csepregi Dezsőné
kerületi magyar nyelv- és irodalom vers- és prózamondó verseny 2. évfolyam Bronz Jósvai László 2.a Lőrincz Enikő
kerületi ének verseny   3.-4. évfolyam arany minősítés Jónás Rikárdó 4.b. Lévai Csilla
kerületi ének verseny   7.-8. évfolyam kiemelt arany minősítés Vig Villő 8.a. Lévai Csilla
kerületi matematika verseny   4. évfolyam 7. helyezett Killy Dávid 4.a Androkityné kertész Judit
Radnóti Műv. Közp. szavalóverseny (magyar irodalom, ének-zene) “Dalszöveg is vers” szavalóverseny alsó tagozat 1 helyezés Farkas Tímea 2. b Kis Szabolcs
Radnóti Műv. Közp. szavalóverseny (magyar irodalom, ének-zene) “Dalszöveg is vers” szavalóverseny alsó tagozat 2. helyzés Lakatos Vanessza 2. b Kis Szabolcs
Radnóti Műv. Közp. szavalóverseny (magyar irodalom, ének-zene) “Dalszöveg is vers” szavalóverseny alsó tagozat 3. helyzés Pásztor Bence (?) 2. a Lőrincz Enikő
Radnóti Műv. Közp. szavalóverseny (magyar irodalom, ének-zene) “Dalszöveg is vers” szavalóverseny alsó tagozat dicsérő oklevél Váradi Krisztina 2. b Kis Szabolcs
Radnóti Műv. Közp. szavalóverseny (magyar irodalom, ének-zene) “Dalszöveg is vers” szavalóverseny felső tagozat 1. helyzés Kurucz László 7. a Kis Szabolcs
Radnóti Műv. Közp. szavalóverseny (magyar irodalom, ének-zene) “Dalszöveg is vers” szavalóverseny felső tagozat dicsérő oklevél Urbán Dominik 5. a Kis Szabolcs
kerületi képzőművészet Csepel-sziget Ifjú Tehetségei 1-8. évfolyam különdíj Nemes Tamás 3.a Somfai Zsuzsanna
kerületi képzőművészet Csepel-sziget Ifjú Tehetségei 1-8. évfolyam különdíj Báki Balázs 4.b Somfai Zsuzsanna
kerületi képzőművészet Csepel-sziget Ifjú Tehetségei 1-8. évfolyam különdíj Gabanella Nicole 3.a Somfai Zsuzsanna
kerületi képzőművészet Csepel-sziget Ifjú Tehetségei 1-8. évfolyam különdíj Sipos-Sztanyik Ékes Csillag 3.a Somfai Zsuzsanna
kerületi képzőművészet Csepel-sziget Ifjú Tehetségei 1-8. évfolyam különdíj Kis Enikő 4.b Somfai Zsuzsanna
kerületi képzőművészet Csepel-sziget Ifjú Tehetségei 1-8. évfolyam különdíj Szabolcsi Viktória 4.b Somfai Zsuzsanna
kerületi képzőművészet Csepel-sziget Ifjú Tehetségei 1-8. évfolyam különdíj Tóth Nikoletta 3.a Somfai Zsuzsanna
budap. matematika tanulmányi verseny 5. évfolyam 10. helyezett Szabó Áron 5.a Ármos Katalin
körzeti természettud. Bolyai Termész. Csapatv. 7. évfolyam 10. helyezett Peti Csaba 7.a Somfai Zsuzsanna
          Ujlaki Tamás 7.a  
          Kurucz László 7.a  
          Hegyi Nikoletta 7.a  
kerületi matematika tanulmányi verseny 5. évfolyam 9. helyezett Varga Ilona 8.a Ármos Katalin
kerületi szövegértő tanulmányi verseny 5. évfolyam 4. helyezett Szabó Áron 5.a Vojtek Zsuzsanna
               

Tehetségpontunk tehetség-tanácsadó tevékenysége

Téma

Kiknek szól

Résztvevők száma

Megjegyzés

Tehetségpontban megvalósított tehetséggondozó tevékenységünk interaktív bemutatása szülők, diák

400

Móra nap a „Tehetségpont” jegyében: Tehetségnap
A színjátszás lehetősége a Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti Iskola színjáték tagozatán. szülők, diák

15

A gyermeki, szülői igények egybeestek a két tehetségpont együttműködése által felkínált lehetőséggel. Így a Móra Színkör 2014-2015-ös csapatából az év végére kialakult a Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti Iskola előkészítő 1-2. éves, színjáték osztálya.
Pályaorientáció – továbbtanulás szülők, diák

8

Mantumona Diamónika (csk)(8.o.) – Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola, dráma, színész II. képzés
 

Szücs Nikoletta (8.o.) – Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola, dráma, színész II. képzés

Sályik Györgyi (8.o.) – Bródy Imre Gimnázium, dráma és média tagozat

A 2016-2017-es tanévben a Móra színkör kezdő csoportjának toborzása történt. A színkör vezetője, Kis Szabolcs egyeztetve az 1. és 2. évfolyam osztályfőnökeivel, a szaktanári jelölések alapján személyes konzultációkat, bemutató foglalkozásokat tartott a megcélzott gyerekeknek és szüleiknek. Ennek a munkának köszönhetően tizenöt 2. évfolyamos tanuló kezdi meg a 2017/2018-as tanévben a Móra színkör kezdő csoportjában a színjátszást.

 

Tehetségpontunk partnerei

Tehetségpontunk kapcsolati rendszerét a lenti táblázat tartalmazza, mely pontosan bemutatja az együttműködés tartalmi irányvonalait, az együttműködő szervezetett és a szervezet típusát.

20 együttműködő szervezettel büszkélkedünk.

Együttműködő szervezet típusa

Együttműködő szervezet

Együttműködés tartalma

Tehetségsegítő tanács

TT 831 000 125 Csepeli Tehetségsegítő Tanács

Iskolánk igazgatója Mikus Judit tagja a Csepeli Tehetségsegítő Tanácsnak.
Az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.
Együttműködési megállapodással támaszható alá.

Egyéb szervezet

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

MKOSZ SPORTÁGFEJLESZTÉSI PROGRAM
A program tárgya: a „Dobd a kosárba!” programhoz csatlakozó Oktatási Intézmény és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének kölcsönös együttműködése a kosárlabda sportág népszerűsítése, gyerekekkel történő megismertetése és rendszeres kosárlabda foglalkozások megtartása céljából.

Az együttműködés keretében az Oktatási Intézmény vállalja:


a kosárlabda foglalkozások megtartására heti két (2) alkalommal, egyenként 1 órai időtartamban biztosítja a tornaterem díjmentes használatát,a kosárlabda foglalkozások megtartására egy testnevelő vagy kosárlabda edzői végzettséggel rendelkező sportszakembert biztosít, akinek szakmai felügyeletét az MKOSZ által kijelölt szakemberek végzik,a kosárlabda foglalkozásokon alkalmanként legalább tizenöt (15), 1. vagy 2. osztályos tanuló részvételét biztosítja,meggyőződik róla, hogy a kosárlabda foglalkozásokon kizárólag az iskolaorvos által arra egészségügyi szempontból alkalmasnak minősített tanulók vehetnek részt,a kosárlabda foglalkozások megtartásáról és a résztvevőkről hiteles nyilvántartás készül.
részt vesz a szezon végén megrendezésre kerülő országos jamboreen (várhatóan 2012. május 18.)

Az MKOSZ vállalja:


15 db kosárlabdát használatra átad az Oktatási Intézmény részére,
2 db, bordásfalra akasztható kosárlabda palánkot átad használatra az Oktatási Intézmény részére,az Oktatási Intézmény által biztosított testnevelő vagy edzői végzettséggel rendelkező sportszakember részére 1 db, az MKOSZ logójával és a program feliratával ellátott melegítőt biztosít,a kosárlabda foglalkozásokon résztvevő tanulók részére Oktatási Intézményenként 20 db, MKOSZ logóval és a program feliratával ellátott pólót biztosít.az Oktatási Intézmény által biztosított testnevelővel vagy edzői végzettséggel rendelkező sportszakemberrel megbízási jogviszonyt létesít, és az abban előírt feltételek teljesítése esetén pénzügyi juttatásban részesíti (havi 25 eFt)
2012 -ben csatlakozott intézményünk a programhoz. Együttműködési megállapodással alátámasztható.

Egyéb szervezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák. Együttműködési megállapodással alátámasztható.

Tehetségpont

Csepeli AMI – TP 110 000 862

Az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák. Együttműködési megállapodással alátámasztható.

Tehetségpont

VMÁI – TP 140 003 918

Az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák. Együttműködési megállapodással alátámasztható.

Egyéb szervezet

Proscenion Drámaszínpad (egyesület, színtársulat, telephely: ELTE TÓK)

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.
Az együttműködés kiemelt területei a közös rendezvények, tréningek, tábori programok, produkciók, akár pályázatokon való részvétel.

Egyéb szervezet

Tünet Együttes (színházi színtársulat)

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.
Kiemelt területei az együttműködésnek: egyre rendszeresebb részvétel a társulat kínálta szakmai tréningeken, tábori programokon valamint a beavató színházaikon, előadásaikon, szakmai programjaikon.

Egyéb szervezet

Káva Kulturális Műhely (a résztvevő színháza)

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.
Kiemelt területei az együttműködésnek: A Móra Színkör részéről növekvő részvétel a Káva Kulturális Műhely színházi programjain, rendezvényein és bármilyen jellegű drámaórájukon, foglalkozásaikon.

Egyéb szervezet

Momentán Társulat (improvizációs színház)

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.
Az együttműködés főbb területei: Mivel az improvizáció a színjátszás alapja, így szeretnénk a jövőben is a mesterektől tanulni.
Célunk a közös együttműködés, tréningek, akár tábori programok és szeretnénk rendszeres résztvevői lenni a színházi programjaiknak, rendezvényeiknek és bármilyen jellegű drámaórájuknak, foglalkozásuknak.

Tehetségpont

Menessuli TP 121 001 361

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.Kiemelt területe az együttműködésnek: Pályaorientáció – továbbtanulás

Egyéb szervezet

Vígszínház

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.
Az együttműködés kiemelt területei: A Móra Színkör részvétele színház rendezvényein, előadásain, a Vígdiák programoknak és egyéb szakmai eseményeknek.

Tehetségpont

Katona József Általános Iskola TP 130 003 508

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.

Egyéb szervezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.

Egyéb szervezet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.
Kiemelt területe az együttműködésnek: A Tehetségpont szakmai megtámogatása a Szakszolgálat szakembereinek segítségével.

Egyéb szervezet

Égbelátó Alapítvány

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.

Egyéb szervezet

Magyar Tehetséggondozó Társaság

Koordinátorunk tagja a társaságnak, az együttműködés az intézményünk meghatározottságaiból és igényeiből eredendően a tudományos, szakmai megtámogatást célozza meg.

Egyéb szervezet

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Csepeli Csoport

Együttműködési megállapodás: az együttműködés fő célja egyrészt a tehetséggondozás területén a szakmai együttműködésük megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés- és fejlesztés, összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a tehetséges gyermeket szem előtt tartva- a külön-külön fellelhető adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összefogva hasznosítsák.

Egyéb szervezet

Tehetség segítést támogató művészek, mesteremberek, sportolók

Az együttműködés tartalma a művészek, mesteremberek, sportolók részéről iskolánk tehetségfejlesztő munkájának támogatása: alkotásaik aulában történő kiállításával, valamint személyes részvételükkel (művész – gyermek találkozók).
Néhány példa:
2014. január 22- február 16. – Kiállítás: Ganevné Székely Katalin gyöngyfűző népi iparművész munkáiból
2015. február 18. – Kiállítás: Elsik Vilmosné festő munkáiból
2014. Március 5.: Kövesi-Kluge Krisztina nemezelő kiállítása
2016. február 22-én iskolánkban köszönthettük a világhírű Muzsikás Együttest.
2016. november 9. – december 20. Oberlander Sándor, a csepeli Stemmer Ferenc Fotóklub művészeti vezetőjének képei: „Régi tárgyak lencsevégen”

Tehetségpont

NTP 150 004 000

Hálózati rendszerben történő együttműködés a megadott szakmai irányelvek mentén.

 

Rendezvényeken való részvételünk

Rendezvény megnevezése

TP szerepe

Főszervező

Megjegyzés

Csepeli Tehetségnapok

előadót biztosított

Csepeli Tehetségsegítő Tanács

Budapest, XXI. Radnóti Miklós Művelődési Ház – 2016. november 8-10.
Kollégánk: Kis Szabolcs gyakorlati bemutatót tartott. Téma: A drámapedagógia alkalmazásának lehetőségei a tehetségfejlesztésben. A Móra Ferenc Általános Iskola Tehetségpont működésének bemutatása.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 2014-2017

részt vett

Magyar Drámapedagógiai Társaság

Móra Színkör – BRONZ, Kis Szabolcs

Tehetségnap 2014 2017

részt vett

Vermes Miklós Általános Iskola Regisztrált Tehetségpont

lásd. versenyeredmények

Csepeli Művészeti Szemle

részt vett

Csepeli Önkormányzat – Nagy Imre Általános Művelődési Központ

lásd. Versenyeredmények

Móra nap a “Tehetségpont” jegyében

főszervező

intézményünk

2016. június 14.

Kárpát-medencei Tehetségnap 2017.

részt vett

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)

2017. március 25.

Pályázaton való részvétel

Az Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítés elnyerése megadta annak a lehetőségét, hogy minősített tehetségpontként részt vegyünk a NEMZETI TEHETSÉGPROGRAM – A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása NTP – KNI – 17 című pályázaton.

Pályázatunkat 2017.04.18-án nyújtottuk be.

Pályázati azonosítónk: NTP-KNI-17-0032

Pályázati projektünk: „Ügyes kezek alkotóműhelye a Mórába” – Már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és felfedezés vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, stb.) jön létre.

Projekt időtartama: 2017.09.01. – 2018.06.30.

Pályázott összeg: 2 000 000 Ft (az igényelt összeg a projekt összbevételéhez képest 100%)

A projekt munkaformája: műhelymunka

A projekt célcsoportja: tehetségígéretek – térbeli – vizuális tehetségterület – 1.- 2. évfolyam

A tehetséggondozó program tartalmi elemei:

Főelem:

  • 60 órás alkotóműhely, Műhelyvezetők: Fortunyák Brigitta, Somfai Zsuzsanna

A programhoz tartozó kiegészítő tevékenységek:

  • Bentlakásos, 3 napos szaktábor. Időpontja: 2018.június 4-6. Helye: Csiki Pihenőkert 2040 Budaörs, Virág u. 6.

  • Ügyes kezek” pályázat kiírása a tankerület általános iskoláinak, célcsoport alsó tagozat. Kiírás dátuma: 2018. január 25. Beérkezés dátuma: 2018.május 18. Téma: Jeles napokhoz kapcsolódó alkotások. Technika: szabadon választható

  • Kézműves kiállítás: a 60 órás alkotóműhely éves munkáiból. Kiállítás megnyitása: 2018. május 30.

  • Ügyes kezek alkotóműhelye a Mórában” Tehetségnap – „jó gyakorlat bemutatása” Elvárt eredmény: jó gyakorlat bemutatásával színvonalas szakmai együttműködés a tehetséggondozásban tevékenykedő szakemberek részvételével kerületi szinten.

A projekt koordinátora: Lőrincz Enikő

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 2017. május 5-én kapott tájékoztatás alapján a pályázatunkat érvényesnek nyilvánították. Már csak a döntésre várunk.

Tehetségpontunk egy nagyon sikeres és sok területen eredményes időszakot zárt ebben a tanévben. Örömteli volt számomra az, hogy új kollégaként végzettségemmel és szakmai tudásommal támogatva elősegíthettem a kiváló minősítés megszerzését és az eredményes tehetségtámogató, gondozó, fejlesztő tantestületi munkát.

Akkreditált Kiváló Tehetségpontunk számára a sikeres pályázati elbírálás pedig, egy újabb tevékenységbővülést és kedvezőbb tehetséggondozási feltételeket jelent a következő évben a meglévő sokszínű tevékenységrendszerünk új elemeként.

Ehhez a munkához mindannyiunknak sok sikert és kitartást kívánok.

Budapest, 2017. június 22.

Lőrincz Enikő

tehetségkoordinátor

 

 

Szeptember 25.

Fut a Csepel” Családi – sport és egészségnap

A Móra Ferenc Általános Iskolából 70 tanuló rajtolt!

A futóversenyek rendhagyó módon a Kossuth Lajos utcából rajtoltak, ahol az ovisok 300 métert, alsósok 1200 méter és a felsősök 3300 métert futottak.

Mihálka Szintia 4.a osztályos tanuló 2. helyezést és Bársony Domán 5.a osztályos tanuló 6. helyezést ért el. Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak alsós és felsős tanulóink egyaránt, akik a közép mezőnyben végeztek. Gratulálunk a tanulóink eredményeihez! A csepeli önkormányzat, a Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesület, a Csepeli Testnevelő Közösség, valamint a Fut a Csepel szervezőbizottság összefogásával megvalósuló ingyenes rendezvényre a Móra Ferenc Általános Iskolából 40 szülő kísérte el gyermekét a futásra.

Köszönjük a szülők segítő munkáját.

2016. november 17.

Kerületi Kosárlabda Verseny IV. korcsoport lány

Kerületi kosárlabda versenyen szerepelt iskolánk IV. korcsoportos lány tanulói, ahol mindhárom mérkőzésen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Iskolánk tanulói 4. helyezést értek el.

A lányok sportszerűen a szabályokat betartva, egymást segítve játszottak.

2016. november 21.

Kerületi Kosárlabda Verseny III. korcsoport fiú

Az iskola III. korcsoportos fiú tanulói a kerületi kosárlabda versenyen III. helyezést értek el. A versenyen a kerület iskolái szerepeltek. A kosárlabda sport a Csepel-kosárlabdaiskola megszűnése óta szerveződik, formálódik. Az iskolában működő kosárlabda tehetségpont a kosárlabda talentumok versenyeztetése mellett a sportág mozgásanyagából, szabályrendszeréből adódóan az iskola tanulóinál fejlesztő, jótékony formáló, alakító hatást biztosít.

A kisiskolás korban jelentkező komoly mozgáskoordinációs zavart a kosárlabdával „kipattogtatják” magukból a gyerekek. Tanítványaink jobban olvasnak, hatékonyabban tudnak tanulni a kosárlabda edzéseket követően. Nem csodáról beszélünk: csak a ritmus, amit a kosárlabda játékkal felvesznek a nebulók, a kétütemű megállás, labdavezetés, akadálypályák, padgyakorlatok a szem-kéz koordinációt fejlesztik. A tanulóknál fegyelmet, figyelmet maga a kosárlabda játék gyönyörű-intelligens szabályrendszere biztosítja, tanulóknál az intelligens szabályozott játék, átlátható, erőszakmentes biztonságot jelent. Nem véletlen, hogy a sportok királynőjének nevezik a kosárlabdát.

2016. november 21.

Dobd kosárba” országos játékos sportverseny

I. korcsoport

A versenyre utazó kisiskolások nagyon várták a mérkőzést. A Dobd kosárba” országos program a kosárlabda játékot szeretné népszerűsíteni az általános iskolás tanulók között. A sportverseny feladatai nagy ügyességet, fegyelmet, koncentrációt igényelt a nebulóktól. 14 tanuló szerepelt a versenyen, ahol II. helyezést értek el. Márciusban ismét találkoznak a csapatok, ahol már két kosárlabdával történik a feladatok végrehajtása. Nagyon készülünk a tavaszi megmérettetésre.

2016. november 30.

Kerületi kosárlabda verseny III. korcsoport lány

Az 5.-6. osztályos lányok kosárlabda csapata hetek óta edzett és várta, hogy végre megmutathassák a kerületi versenyen tudásukat., ahol I. helyezést értek el. A 6.b osztályos lányok közösségét két tanuló segítette a sportverseny során. Szárnyaló tehetségével Vörös Zoé a verseny legeredményesebb sportolójaként 40 pontot szerzett az iskolai csapatnak. Büszkék vagyunk a csapatra, a győzelmet szerényen, büszkén sportolóhoz méltóan ünnepelték meg. A XXI. kerület kosárlabda verseny hangulatos, fegyelmezett, megszervezését nagyon köszönjük a Vermes Miklós Általános Iskolának.

2016. december 8.

Add tovább” kosárlabda torna II. korcsoport

A kosárlabda versenyen II. helyezést ért el iskolánk 3.b osztály csapata.

A „Dobd kosárba” országos program 3.-4. osztályos tanulói számára kiírt verseny labdacica játék, ahol kosárra nem dobhatnak a játékosok, labdát nem vezethetnek tanítványaink, de a pálya üres területeire futást, emberfogást és a labda átadást és átvételt gyakorolhatják. A tanár is aktívan játszik a tanítványokkal. Az „Add tovább” csapatépítő játék a rögbi, zsinórlabda, kézilabda, röplabda és a kosárlabda játék technikai tudását egyaránt fejleszti.

A 3. osztályos csapat fegyelmezett, sportszerű magatartásával, harmonikus, összeszokott játékával kitűnt a csapatok közül.

A 2017. márciusi tornára a 3.a osztály edzésekkel, gyakorlással készül.

A 2. osztályosok a február végére kiírt játékos sportverseny feladatait gyakorolják.

Az országos programmérkőzéseit a tanulók komoly felkészítése előzi meg.

A csapatok összeállításánál növendékeink teljesítményét, szabálytartását az alkalmazkodást, segítőkészséget és sportetikai szempontokat is figyelembe vesszünk.

Iskolánk megkapta az

Akkreditált kiváló Tehetségpontja” cím használatára jogosultságot!

Az akkreditáció eredményét igazoló dísztábla átadására 2017. március 25-én került sor.

Az eseményen készült fotók megtekinthetők az alábbi linken: http://tehetseg.hu/aktualis/tehetseg-napja-0

 

2017. április 5.

Talajtornaverseny

A versenyre alsó és felső tagozaton 58 tanuló jelentkezett. Mindenki összefüggő talajgyakorlatot mutatott be, melyet 0-10 pontig értékeltünk.

A testnevelést tanítók felkészítő munkáját nagyon köszönöm.

Bánóczki Alexa és Szalkai Lia 6.b osztályos tanulók páros talajtorna koreográfiája külön díjat kapott. Két tanuló egymást segítő, egymásra figyelő gyakorlata meglepetés volt számomra.

Kidobó verseny I. korcsoport

Az 1-2. osztályos nebulók izgatottan várták a mérkőzéseket. Fegyelmezett a szabályokat jól ismerő és betartó csapatok mérkőzését vezettem.

Köszönöm a tanítók felkészítő munkáját, a mérkőzések lebonyolításában nyújtott segítséget.

Eredmény: I. hely 2.a. osztály

II. hely 1.b osztály

III. hely 2.b és 1.a osztály

Időhosszabbítás után is a két csapat (2.b, 1.a )azonos teljesítményt mutatott

Gratulálok az I. korcsoportos versenyzőknek a lelkes, vidám sportjáték eredményéhez.

 

Tehetségpont eredményei

2016/2017. tanév

Színkör

Sikeres évadot zár a színkör. Az idei év volt 4 éves történelmünkben a legaktívabb és legszínesebb. Részt vettünk több szakmai bemutatón, rendezvényen, előadáson. Tizenegy alkalommal mutattuk be „Együtt? – avagy miénk a ház” című színdarabunkat, mellyel szép sikereket értünk el.

Csapatunk tagjai egyéni versenyeken is kiemelkedően sikeresek voltak (vers- és prózamondó versenyek, ének- és táncversenyek): kiemelt arany, arany, ezüst helyezések sokasága fémjelzi munkájukat. Színkörünk tagjai A dalszöveg is vers rendezvényen is megmutatták magukat, Kurucz László első helyezést ért el.

Csapatunk sok közösségépítő programot is szervezett, többször voltunk színházban, kirándultunk, és drámatábort is tartottunk.

Csodás évet zárunk, rendkívül büszke vagyok színjátszó tanítványaimra!

*****************************************

Kézműves tehetségeink alkotásai: Képek a galériában