Móra Ferenc Általános Iskola

Tanórán kívüli tevékenység

Az iskolai nevelés-oktatás részének fontos színtere a tanórán kívüli időszak.

  • Szakköröket szervezünk heti 1-1 órában. A szakkörök biztosítása lehetőséget nyújtanak a tehetséggondozás megvalósításának. A tantárgyi szakkörök és a művészeti szakkörök sportkör is működik. A tanulóink örömmel járnak ezekre a foglalkozásokra.
  • A felzárkóztatás az egyéni megsegítés fontos területe. Egyéni és csoportos felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk a tanórán kívüli időszakban.