Móra Ferenc Általános Iskola

2018-2019-es tanév

Ökoiskolai programok

Célkitűzéseink:

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
 • Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk, megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Természetismereti, természetvédelmi és környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása
 • A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése.
 • A szülők bevonása a különböző iskolai rendezvényekbe. (SZMK bevonása a mindennapjainkba).
 • A diákok és szüleik folyamatos informálása a különböző ÖKO programokról az iskola honlapján.
 • Komplex tanulás-szervezési formák (pl. Állatkerti kirándulás, Akácfa utcai kiserdőben rendezett programok, Gyógynövénykutató Intézet látogatása, Budapesti séta, Határtalanul program Erdélyben). és kooperatív technikák használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében.
 • A fenntarthatóság neveléséhez kapcsolódnak szabadtéri és külső helyszínen zajló tevékenységek is (pl. egészségnap, iskolai szüreti mulatság).
 • A szülők számára szervezett környezettudatos vagy a fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események (pl. előadás a környezeti nevelésről).
 • A Madárbarát Iskola cím fenntartása. (Madarak etetése, itatása, odúk, madáretetők elhelyezése, madárkarácsony).
 • Környezeti nevelési játékok beépítése a természettudományos tanórákba.

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 • Szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékokat
 • A jeles napokról programokkal és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.
 • Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos előadásokon, vetélkedőkön
 • Tanulmányi kirándulásokat („Budapesti séta”, erdei táborok, állatkert, Luppa sziget) beiktatjuk programjainkba.
 • Minden évben tartunk egészségnevelési napot.
 • Madáretető készítés, madáretetés
 • Környezettudatossággal kapcsolatos beszélgetések szülők számára
 • A tavaszi ÖKO-napon virág és növényültetést szervezünk.
 • Gyalogtúrák szervezése a természet tanulmányozása érdekében.
 • Zöld sportok szervezése az intézményben és a közeli környezetében

(pl. tájfutás, túra).

 • Természet tanulmányozása minden évszakban a helyi kiserdőben.
 • Gyógynövénykert gondozása és tanulmányozása, és a gyógynövények felhasználása.

Kert-program

 • Zöldséges kert létrehozásával a kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, ennek örömének megmutatása.
 • Aktivitás és részvétel az iskolai környezet alakításában.
 • Komposztáló használata, az iskolaudvar gondozása.
 • Népi hagyományaink, népszokásaink ápolása.
 • A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása.
 • Erdei sportpálya megismerése, használata.
 • Szakköri túrák.
 • Madáretetők kihelyezése, madáretetés, madárkarácsony.
 • Madárbarát kert programokon való részvétel.

Környezeti nevelés színterei

Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt: ismeretek megalapozása.

Napközi: környezetbarát szokások, egészséges életmód formálása.

Szakkörök: természetes anyagok megismerése, egészséges életmód alakítása.

Osztálykirándulások: tapasztalatokon alapuló megismerő tanulás.

Erdei iskola: kidolgozott programokon vesznek részt a gyerekek.

Az Ökoiskola éves programterve

Szeptembertől júniusig

zöldsarok fenntartása a földszinten

zöldsarok megújítása az osztálytermekben

Szeptembertől júniusig

Állandó szelektív hulladékgyűjtés az iskolában (papír, PET-palack, szárazelem).

Tantermek szépítése, növények ápolása.

Komposztáló használata.

Virágok és kert gondozása.

Időpont

Program

szeptember

eleje

Éves program megbeszélése

Munkaterv egyeztetése az iskolai és napközis munkatervvel.

szeptember folyamán

Környezet és testnevelés órák az Akácfa utcai Kiserdő tanösvényén és tornapályáján.

szeptember 21.

Szüreti mulatság.

szeptember 26.

Szakmák olimpiája”- 8. osztályosoknak

október 4.

Állatok Világnapja

Győri állatkert fotó kiállatás

október 16.

Budapesti séta.

október folyamán

Őszi papír és PET palackgyűjtés.

október 10-12.

Iskolai kertek rendbetétele.

október vége

Falevélgyűjtés.

november 5.

Tudomány napja

fizikai találmányok délutánja.

november 13.

Márton napi néphagyományok ápolása.

novemberben folyamatosan

Könyvtári foglalkozások „Madarak” témában.

Téli madáretetés előkészítése.

december

Adventi szokások, hagyományok ápolása.

december 11.

Madárkarácsony

december 12.

Luca napi vásár, Luca napi népszokások felelevenítése.

december. 13.

Luca napi vásár

december 14.

Karácsonyi kézműves délután.

december 21.

Betlehemes műsor és osztálykarácsonyok.

december- március

Madáretetés és madáritatás.

január eleje

Újévi kézműves foglalkozás és az újévi népszokások felelevenítése.

január 13.

Farsang

február

Téli természet megfigyelése.

február 2.

Balázs napi népszokások.

február 8.

Bolyai versenykörzeti fordulója- természetismeret.

március 6.

Energiatakarékossági világnap

március 7.

Virágfotó kiállítás

márciusban

Környezet és testnevelés órák az Akácfa utcai kiserdőbe

március 19-21.

Víz projekt hét

március 25.

Meteorológiai világnap

március 26-28.

Művészet projekthét.

március 28.

Húsvéti néphagyományok és tojáskeresés.

április

Tavaszi papír és PET palackgyűjtés.

április 17

Csillagászat napja

április 26.

A Föld Napja, ÖKO és Egészség nap.

április 30.

A méhek napja

május 2- 4.

Anyák napi műsorok.

május 4.

Elsősegélynyújtás,

JÁG Öveges program.

május 10.

Madarak és fák napja

május 30.

Kémikusok a Mórában (Tehetségpályázat záróeseménye)

június3-7.

A Határtalanul! program keretében a 7. osztály kirándulása Erdélybe.

június 1.

Pünkösdi néphagyományok.

június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés.

június 5-7.

Erdei Iskola 2.-8. osztályosoknak

Tanulmányi kirándulások 2. osztályosoknak.

június.13.

DÖK nap.