Hallássérültek integrálása

A hallássérült gyermekek integrált oktatása:

A Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján vesszük fel az integráltan nevelhető hallássérült gyermekeket. Az integrált oktatásban résztvevő tanulókat szurdopedagógus, logopédus az egyéni szakvéleményben előírt óraszámban fejleszti.

Feladataink:

  • óvoda-iskola átmenet támogatása
  • együttnevelés elfogadása/elfogadtatása és ennek érvényesítése a teljes nevelő-oktató munkában
  • a tanulók gondolkodásának alakítása oly módon, hogy elfogadják a sajátos nevelési igényű tanulók egyenrangúságát társaikkal
  • integrálódás elősegítése  az iskolai életbe és a társadalmi környezetbe  speciális tevékenységek segítségével
  • a fejlesztő foglalkozások személyi  és tárgyi feltételeinek biztosítása
  • a tanulók, tanulócsoportok szükségleteihez igazodó, sérülés-specifikus eljárások, időkeret, eszközök, speciális eszközök, módszerek, terápiák alkalmazása
  • a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó tantárgyi tartalmak adaptálása
  • toleráns, differenciált, fejlesztő értékelés elsősorban az önmagához mért fejlődés értékelése
  • elfogadó, befogadó környezet kialakítása, társadalmi beilleszkedésük  támogatása.

1998 óta  hallássérült  gyerekeket integrálunk.

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonnal való megállapodás alapján támogató szakmai segítséget kapunk az intézménytől.

A hallássérült diákok mindennapjaiba az alábbi kisfilm segítségével nyerhetünk betekintést.

INTEGRÁLÓ ISKOLA