Móra Ferenc Általános Iskola

2018-2019-es tanév ünnepei, az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb napok, az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek

Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz.

esemény / téma

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)

2018. október 5.

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

2018. október 19.

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

2019. február 22.

történelem óra keretében

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

2019. március 14.

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

2019. április 16.

történelem óra keretében

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

2019. június 4.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb napok

sz.

esemény / téma

időpont

1.

Budapesti séta

2018. október 16.

2.

A népmese napja – vetélkedő a könyvtárban

2018. szeptember 28.

3.

Állatok világnapja

2018. október 4.

4.

Szüreti mulatság főzöcskével

2018. szeptember 21.

5.

Őszi mesefoglalkozás

2018. október 19.

6.

November a tudomány hónapja

2018 novembere

7.

Márton napi néphagyomány bemutatása

2018. november 12.

8

Könyvtárhasználati vetélkedő

2018. november 16.

9.

Mikulás napi sportvetélkedő

2018. december 5.

10.

Karácsonyi kézműves-foglalkozások

2018. december 14.

11.

Luca napi néphagyomány felelevenítése

2018. december 13.

12.

Luca napi vásár

2018. december 13.

13.

Betlehemes műsor

2018. december 21.

14.

Szépírás kiállítás Móra Ferenc műveiből

2019. január 9.

15.

Téli mesefoglalkozás

2019. január 10.

16.

A Magyar Kultúra napja

2019. január 22.

17.

Balázs napi népszokások

2019. február 4.

18.

Alapítványi est

2019. február 23.

19.

Osztályfarsang

2019. február 13.

20.

Nemzetközi könyvajándék nap

2019. március 28.

21.

Tavaszi mesefoglalkozás

2019. március 28.

22.

Húsvét, mint témakör – húsvéti népszokások, kiállítás

2019. április 2. hetében

23.

Projekt-napok a felső tagozaton; Téma: a víz

2019. március 19-21

24.

Költészet napja

2019. április 11.

25.

A Föld napja program: öko-+egészségnap

2019. április 26.

26.

Angol-német nyelvi kulturális délután

2019. április utolsó hetében

27.

Pünkösdi néphagyományok

2019. június második hetében

28.

Könyvcsere nap

2019. május 9.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz.

esemény / téma

időpont

1.

Tanévnyitó ünnepély

2018. szeptember 3.

2.

8. osztályosok ballagása

2019. június 14.

3.

Tanévzáró ünnepély

2019. június 21.