Integrálható autista tanulók

Autizmussal élő gyermekek integrált oktatása

Iskolánk a 2014/2015-ös tanévtől az autizmussal élő tanulók integrált oktatását is vállalja.

FELADATAINK

Az idei tanévtől kezdődően az autizmus területén speciálisan képzett gyógypedagógus segíti a tanulók általános iskolai beilleszkedését. Az autizmussal élő diákjaink a többi gyerekkel együtt vesznek részt a tanórákon, és egyéni fejlesztés keretében is megsegítést kapnak. Tehát intézményünkben nem külön autizmussal élő tanulók tagozatát működtetjük, hanem az autizmusban gyakorlott gyógypedagógus a többségi osztályokba integrált autizmussal élő tanulóink egyéni szükségleteinek figyelembevételével meghatározott arányban a tanórákon és egyéni helyzetben foglalkozik a gyermekekkel.

Napjainkban igen gyakori, hogy a jó képességű autizmussal élő gyermekek automatikusan többségi intézménybe kerülnek, de sajnos a szükséges többlettámogatás nélkül. Emiatt az iskolába lépő autizmussal élő gyermekek rendszerint nem tudnak az elvárt viselkedéses követelményeknek megfelelni. Az integráció jótékony hatásai pedig csak akkor érvényesülhetnek, ha a szükséges feltételek minden, az integrációban résztvevő fél részéről adottak. Úgy gondoljuk, hogy csak a tudatosan tervezett és az autizmus specifikus módszerek alkalmazásával megvalósított integráció lehet sikeres. Fontosnak tartjuk, hogy az autizmussal élő tanulók oktatása során érvényesüljenek a speciális fejlesztés elvei, ezért arra törekszünk, hogy az intézményünkbe járó autizmussal élő tanulók az egyéni szükségleteiknek megfelelő támogatásban részesüljenek, melyeket típusos erősségeik és nehézségeik határoznak meg.

A tanórán és az egyéni fejlesztési helyzetben a gyógypedagógus autizmus specifikus módszerek használatával segíti a gyermekeket abban, hogy számukra is könnyebben követhető legyen a tanóra. Vizuális támogatást nyújt, bejósolhatóvá teszi a tanulóra váró eseményeket, kiszámíthatóvá a környezetet. Az adott tanulási helyzetben fejleszti a szociális-kommunikációs képességeket. Segíti a viselkedéses szabályok elsajátítását, betartását. Kidolgoz egyénre szabott motiválási és jutalmazási módokat.

A gyógypedagógus foglalkozik a befogadó osztályközösség felkészítésével, és az autizmussal élő gyermekeket tanító pedagógusok autizmussal kapcsolatos ismereteinek bővítésével is.

AutIskola 2015_elismerő oklevél_nevelés-oktatás,-autisták integrásásába