Móra Ferenc Általános Iskola

Az oktatást-nevelést szabályozó tantervek

A könnyebb átláthatóság és érthetőség érdekében röviden összefoglaljuk az oktatást szabályozó dokumentumok rendszerét.

Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapvető, az oktatási folyamat egészét szabályzó dokumentum, amely műveltségterületenként adja meg az elsajátítandó műveltségtartalmakat, fejlesztendő készségeket, képességeket, nevelési célokat.

Erre épül a Kerettanterv, ami egy köztes szabályzó a helyi tantervek, és a NAT között.


Helyi tanterv

2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben az 1., és az 5. évfolyamokon bevezetésre kerülő Nemzeti alaptanterv, a NAT 2020.

A NAT 2020 bevezetésével párhuzamosan, kifutó rendszerben hatályos a 2013-ban bevezetésre kerülő NAT.

A 23/2013. EMMI rendelet 6. mellékletében az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet által összeállított kerettanterv alapján az alábbi változatokat választottuk:

 

 


Tantárgy megnevezése Változat
Magyar nyelv és irodalom (felső tagozat) A változat
Fizika B változat
Kémia B változat
Biológia-egészségtan A változat
Ének-zene felső tagozat A változat
Ének-zene alsó tagozat A változat

Kerettanterv – 2018

 


Alsó tagozat

Felső tagozat

Bevezetés
Életvitel
Ének
Erkölcstan
Idegen nyelv
Környezetismeret
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Testnevelés
Vizuális kultúra
Bevezetés
Angol, német nyelv
Biológia
Életvitel
Ének
Erkölcstan
Fizika
Földrajz
Nép- és honismeret
Idegen nyelv
Informatika
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Természetismeret
Testnevelés
Történelem
Vizuális kultúra

 

 

Helyi tanterv – 2018: az iskola könyvtárában található.

Kerettanterv – 2020: itt található


Helyi tanterv – 2020

 

 


Alsó tagozat

Felső tagozat

Digitális kultúra
Élő idegen nyelv – angol
Élő idegen nyelv – német
Ének-zene
Etika
Környezetismeret 1-2
Környezetismeret 3-4
Magyar nyelv és irodalom
Matematika 1-2
Matematika 3-4
Technika és tervezés
Testnevelés 1-2
Testnevelés 3-4
Vizuális kultúra
Állampolgári ismeretek
Biológia 7.
Biológia 8.
Digitális kultúra
Dráma és színház
Élő idegen nyelv – angol
Élő idegen nyelv – német
Ének-zene 5-6.
Ének-zene 7-8.
Etika
Fizika
Földrajz 7.
Földrajz 8.
Hon- és népismeret
Kémia
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Természettudomány 5.
Természettudomány 6.
Testnevelés 5.
Testnevelés 6.
Testnevelés 7.
Testnevelés 8.
Történelem 5.
Történelem 6.
Történelem 7.
Történelem 8.
Vizuális kultúra 5.
Vizuális kultúra 6.
Vizuális kultúra 7.
Vizuális kultúra 8.