Móra Ferenc Általános Iskola

Dolgozói névsor

Pedagógus névsor

 

 

 

1.

 

Androkityné Kertész Judit

tanító

4.a osztályfőnöke

alsós munkaközösség vezetője

2.

Bedő-Bodnár Melinda

tanító

2.a osztályfőnöke

3.

Bednárikné Bíró Mariann

gyógypedagógus

4.

Boros Andrea Mónika

tanító

4.b osztály osztályfőnöke

5.

Csepregi Márta

tanár

7.b osztályfőnöke

6.

Frissné Szabó Piroska Nikoletta

tanító

1.b osztályfőnöke

7.

Kenderes-Petz Veronika

tanító

3.a osztályfőnöke

8.

Kiss Bernadett

tanár

6.b osztályfőnöke

9.

Kondráth Dolli Gabriella

tanár

5.a osztályfőnöke

10.

Migléczi-Latinovics Anett

tanító

2.a osztály napközis csoportjának vezetője

11.

Lengyel Ildikó

tanár

12.

Lőrincz Enikő

tanító, tanár

6.a osztályfőnöke

tehetséggondozó’ munkaközösség vezetője

mesterpedagógus

13.

Mikus Judit

intézményvezető

mesterpedagógus

14.

Németh Istvánné

tanár

humán munkaközösség vezetője

15.

Párczen Bálint

tanár

iskolapszichológus

16.

Lendvai István

tanító

4. osztály napközis csoportjának vezetője

DÖK segítő pedagógus

17.

Rába Ildikó

fejlesztőpedagógus

fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása

18.

Ruscsák Mónika

tanár

könyvtárpedagógus

(tartós távollét)

19.

Somfai Zsuzsanna

tanár

reál munkaközösség vezetője

20.

Szabó Sándor

tanár

5.b osztályfőnöke

testnevelő, sportkörvezető

21.

Szakmáry Lilla

tanító, tanár

8.a osztályfőnöke

intézményvezető-helyettes

22.

Szalai-Paplogó Dóra

gyógypedagógus

(tartós távollét)

23.

Szalontai Éva

tanár

intézményvezető-helyettes

24.

Szőke Annamária

tanár

7.a osztályfőnöke

KIP (Komplex Istrukciós Program) munkaközösség-vezető

25.

Tóth Mária

tanító, tanár

1.a osztályfőnöke

26.

Tóth Máté

tanár

testnevelő, sportkörvezető

27.

Trombitás-Bodoki Bernadett

tanító

(tartós távollét)

28.

Urbán Dóra

gyógypedagógus

29.

Vincze Veronika

tanító

3.a osztály napközis csoportjának vezetője

napközis munkaközösség-vezetője

30.

Vejmola Tamás

8.b osztályfőnöke

testnevelő, sportkörvezető


 

 

 

 

Óraadók

 

 

 

1.

Gyulainé Könczöl Mária

tanár

2.

Rottmayer Jenő

gyógypedagógus

 

 

 

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

 

 

1.

Somlai Viktória

teljes állás

(tartós távollét)

gyógypedagógiai asszisztens

2.

Gulyás Brigitta

félállás

művelődésszervező (LEP)

gyógypedagógiai asszisztens

3.

Kiss Mariann

teljes állás

iskolatitkár

4.

Kohári Zsolt

félállás

rendszergazda

5.

 

Brösztl Bernadett

 

teljes állás

gyógypedagógiai asszisztens

6.

Moldvánné Erdős Andrea

teljes állás

gyógypedagógiai asszisztens

7.

Szabadkayné Csanálosi Márta

teljes állás

pedagógiai asszisztens

8.

Szabó Mária

teljes állás

(tartós távollét)

pedagógiai asszisztens

9.

Temesvári Imre

félállás

rendszergazda

10.

Turcsik Evelin

teljes állás

gyógypedagógiai asszisztens

 

 

 


  

 

Technikai dolgozók

 

1.

Cseh Julianna Ibolya

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó

2.

Erdős Sándorné

félállás

technikai dolgozó

3.

Szálkáné Balogh Franciska

teljes állás

technikai dolgozó

4.

Szalai Ádám

teljes állás

technikai dolgozó

5.

Szilágyi Imréné

félállás

technikai dolgozó

6.

Tóth Gáborné

félállás

technikai dolgozó

7.

Viktor Katalin

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó