Móra Ferenc Általános Iskola

Dolgozói névsor

Pedagógus névsor

 

 

Név

Állandó megbízatása

1.

Androkityné Kertész Judit

2.a osztályfőnök

alsós munkaközösség vezetője

2.

Bedő Bodnár Melinda

2.a osztály napközis csoport vezetője

napközis munkaközösség-vezető

3.

Csepregi Márta

8.b osztályfőnök

mesterpedagógus,belső ellenőrzési csoport munkaközösség-vezető

4.

Farkas Norbert

informatikatanár

rendszergazda

5.

Dr. Fázsi Lászlóné

5.b osztályfőnöke

4.b osztály napközis csoportvezetője

6.

Fortunyák Brigitta

3.a osztályfőnöke

7.

Frissné Szabó Piroska

3.b osztályfőnöke

8.

Gáspár Tímea

5. évfolyam napközis csoport vezetője

gyermekvédelmi feladatok adminisztrálása, koordinálása

9.

Gyenes Vanda

tartós távollét (GYES)

10.

Huszár Ildikó

3.a osztály napközis csoport vezetője

Öko csoport vezetője

11.

Kenderes-Petz Veronika

1.a osztályfőnöke

12.

Kis Szabolcs

4.b osztályfőnöke

Nagy Imre AMI drámacsoport vezetője

13.

Latinovics Anett

tartós távollét (GYES)

14.

Lévai Csilla

6.a osztályfőnöke

15.

Lőrincz Enikő

4.a osztályfőnöke

tehetséggondozó’ munkaközösség vezetője

mesterpedagógus

16.

Mikus Judit

intézményvezető

mesterpedagógus

17.

Nagy Henrietta

2.b osztály napközis csoport vezetője

fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása

18.

Németh Istvánné

humán munkaközösség vezetője

19.

Plop Andrea

4.b osztály napközis csoport vezetője

20.

Rába Ildikó Mariann

fejlesztőpedagógus

fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása

21.

Ruscsák Mónika

5.a osztályfőnöke

könyvtárpedagógus

22.

Somfai Zsuzsanna

7.b osztályfőnöke

reál munkaközösség vezetője

23.

Szabó Sándor

7.a osztályfőnöke

testnevelő, sportkörvezető

24.

Szakmáry Lilla

intézményvezető-helyettes

25.

Szalai-Paplogó Dóra

gyógypedagógus

26.

Szalontai Éva

intézményvezető-helyettes

26.

Szőke Annamária

8.a osztályfőnöke

28.

Tóth Bálint

3.a osztály napközis csoport vezetője

DÖK segítő pedagógus

29.

Tóth Mária

2.b osztályfőnöke

30.

Tóth Máté

testnevelő, sportkörvezető

31.

Trombitás-Bodoki Bernadett

tartós távollét (GYES)

32.

Vincze Veronika

1.a osztály napközis csoport vezetője

33.

Vejmola Tamás

6.b osztályfőnöke

testnevelő, sportkörvezető

 

Áttanítók

 

1.

Tóth Zsuzsa

táncpedagógus

 

2.

Mihály Albert

iskolapszichológus

 

3.

Kis Szabolcs

drámapedagógus

 

 

Óraadók

 

1.

Gyulayné Könczöl Mária

óraadó

 

2.

Rottmayer Jenő

gyógypedagógus

 

 

 

2. Nevelő-oktató munkát segítők:

 

1.

Boldog Istvánné

teljes állás

iskolatitkár

2..

Szabadkayné Csanálosi Márta

teljes állás

pedagógiai asszisztens

3.

Szabó Mária Julianna

tartós távollét

(szülési szabadság)

gyógypedagógiai asszisztens

4.

Farkas Norbert

félállás

rendszergazda

5.

Temesvári Imre

félállás

rendszergazda

6.

Moldvánné Erdős Andrea

óraadó

gyógypedagógiai asszisztens

7.

Cseh Julianna Ibolya

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó

8.

Horváth Józsefné

teljes állás

technikai dolgozó

9.

Kissné Böjti Ilona

teljes állás

technikai dolgozó

10.

Miháldi Ferenc

teljes állás

technikai dolgozó

11.

Szalai Ádám

teljes állás

gazdasági ügyintéző

technikai dolgozó

12.

Tóth Gáborné

félállás

technikai dolgozó

13.

Viktor Katalin

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó