Móra Ferenc Általános Iskola

Dolgozói névsor

Pedagógus névsor

 

1.

Androkityné Kertész Judit

tanító

3.a osztályfőnök

alsós munkaközösség vezetője

2.

Bedő Bodnár Melinda

tanító

1.a osztály osztályfőnök

3.

Bednárikné Bíró Mariann

fejlesztőpedagógus

gyógypedagógus

4.

Bocsi Szabolcs

tanár

5.a osztály napközis csoport vezetője

5.

Boros Andrea Mónika

tanító

1.a osztály napközis csoport vezetője

6.

Csepregi Márta

tanár, mesterpedagógus

6.b osztályfőnök

belső ellenőrzési csoport munkaközösség-vezető

7.

Farkas Norbert

informatikatanár

rendszergazda

8.

Frissné Szabó Piroska

tanító

4.b osztályfőnöke

9.

Kenderes-Petz Veronika

tanító

2.a osztályfőnöke

10.

Kiss Bernadett

tanár

5.b osztályfőnöke

11.

Kondráth Dolli Gabriella

tanár

12.

Lendvai István

tanító

4.b osztály napközis csoport vezetője

DÖK segítő pedagógus

13.

Lőrincz Enikő

tanító, tanár

5.a osztályfőnöke

tehetséggondozó’ munkaközösség vezetője

mesterpedagógus

14.

Mikus Judit

intézményvezető

mesterpedagógus

15.

Németh Istvánné

tanár

humán munkaközösség vezetője

16.

Párczen Bálint

iskolapszichológus

17.

Plop Andrea

tanító

4.a osztály napközis csoport vezetője

18.

Rába Ildikó Mariann

fejlesztőpedagógus

fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása

19.

Ruscsák Mónika

tanár

6.a osztályfőnöke

könyvtárpedagógus

20.

Somfai Zsuzsanna

tanár

8.b osztályfőnöke

reál munkaközösség vezetője

21.

Szabó Sándor

tanár

8.a osztályfőnöke

testnevelő, sportkörvezető

22.

Szakmáry Lilla

tanító, tanár

7.a osztályfőnöke

intézményvezető-helyettes

23.

Szalai-Paplogó Dóra

gyógypedagógus

24.

Szalontai Éva

tanár

intézményvezető-helyettes

25.

Szőke Annamária

tanár

26.

Tóth Mária

tanító, tanár

3.b osztályfőnöke

27.

Tóth Máté

tanár

testnevelő, sportkörvezető

28.

Vincze Veronika

tanító

2.a osztály napközis csoport vezetője

napközis munkaközösség-vezetője

29.

Vejmola Tamás

7.b osztályfőnöke

testnevelő, sportkörvezető

 

 

Óraadók

 

1.

Gyulayné Könczöl Mária

tanár

óraadó

2.

Rottmayer Jenő

gyógypedagógus

óraadó

 

 

 

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

 

1.

Cseh Julianna Ibolya

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó

2.

Horváth Józsefné

teljes állás

technikai dolgozó

3.

Farkas Norbert

félállás

rendszergazda

4.

Gulyás Brigitta

félállás

gyógypedagógiai asszisztens

5.

Kissné Böjti Ilona

teljes állás

technikai dolgozó

6.

Kiss Mariann

teljes állás

iskolatitkár

7.

Moldvánné Erdős Andrea

óraadó

gyógypedagógiai asszisztens

8.

Szabadkayné Csanálosi Márta

teljes állás

pedagógiai asszisztens

9.

Szalai Ádám

teljes állás

gazdasági ügyintéző

technikai dolgozó

10.

Temesvári Imre

félállás

rendszergazda

11.

Tóth Gáborné

 

félállás

 

technikai dolgozó

12.

Viktor Katalin

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó