Móra Ferenc Általános Iskola

Dolgozói névsor

Pedagógus névsor

 

 

Androkityné Kertész Judit

tanító

3.a osztály napközis csoport vezetője

alsós munkaközösség vezetője

Bedő-Bodnár Melinda

tanító

3.a osztály osztályfőnöke

Bednárikné Bíró Mariann

fejlesztőpedagógus

gyógypedagógus

Boros Andrea Mónika

tanító

5.a osztály osztályfőnöke

5.a osztály napközis csoport vezetője

Csepregi Márta

tanár

8.b osztály osztályfőnöke

reál munkaközösség vezetője

Deákné Benkó Ildikó

tanár

6. évfolyam napközis csoportjának vezetője

Frissné Szabó Piroska Nikoletta

tanító

2.b osztály osztályfőnöke

Gyulainé Könczöl Mária

tanár

Kenderes-Petz Veronika

tanító

4.a osztály osztályfőnöke

Kiss Bernadett

tanár

7.b osztály osztályfőnöke

Kondráth Dolli Gabriella

tanár

6.a osztály osztályfőnöke

Lengyel Ildikó

tanár

DÖK segítő pedagógus

Migléczi-Latinovics Anett

tanító

1.a osztály osztályfőnöke

Lőrincz Enikő

tanító, tanár

7.a osztály osztályfőnöke

tehetséggondozó’ munkaközösség vezetője

mesterpedagógus

Mikus Judit

intézményvezető

mesterpedagógus

Németh Istvánné

tanár

humán munkaközösség vezetője

Orosz Cintia

tanár

Párczen Bálint

tanár

iskolapszichológus

Rába Ildikó

fejlesztőpedagógus

fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása

Rottmayer Jenő

gyógypedagógus

Ruscsák Mónika

tanár

(tartós távollét)

Somfai Zsuzsanna

tanár

intézményvezető-helyettes

Szabó Sándor

tanár

6.b osztály osztályfőnöke

sportkörvezető

Szakmáry Lilla

tanító, tanár

könyvtárpedagógus

Szalai-Paplogó Dóra

gyógypedagógus

(tartós távollét)

Szalontai Éva

tanár

intézményvezető-helyettes

Szőke Annamária

tanár

8.a osztály osztályfőnöke

KIP (Komplex Istrukciós Program) munkaközösség-vezető

Tóth Mária

tanító, tanár

2.a osztály osztályfőnöke

Tóth Máté

tanár

sportkörvezető

Trombitás-Bodoki Bernadett

tanító

1.a osztály napközis csoport vezetője

Urbán Dóra

gyógypedagógus

Vejmola Tamás

tanár

sportkörvezető

Vincze Veronika

tanító

2.b osztály napközis csoport vezetője

napközis munkaközösség-vezetője

 


 


  

 

 

Óraadók

 

 

 

1.

Gyulainé Könczöl Mária

tanár

2.

Rottmayer Jenő

gyógypedagógus

 

 

 

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

 

1.

Somlai Viktória

teljes állás

(tartós távollét)

gyógypedagógiai asszisztens

2.

Gulyás Brigitta

félállás

művelődésszervező (LEP)

gyógypedagógiai asszisztens

3.

Kiss Mariann

teljes állás

iskolatitkár

4.

Kohári Zsolt

félállás

rendszergazda

5.

 

Brösztl Bernadett

 

teljes állás

gyógypedagógiai asszisztens

6.

Moldvánné Erdős Andrea

teljes állás

gyógypedagógiai asszisztens

7.

Szabadkayné Csanálosi Márta

teljes állás

pedagógiai asszisztens

8.

Szabó Mária

teljes állás

(tartós távollét)

pedagógiai asszisztens

9.

Temesvári Imre

félállás

rendszergazda

10.

Turcsik Evelin

teljes állás

gyógypedagógiai asszisztens

 

 

 

   

 

 

Technikai dolgozók

 

1.

Cseh Julianna Ibolya

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó

2.

Erdős Sándorné

félállás

technikai dolgozó

3.

Szálkáné Balogh Franciska

teljes állás

technikai dolgozó

4.

Szalai Ádám

teljes állás

technikai dolgozó

5.

Szilágyi Imréné

félállás

technikai dolgozó

6.

Tóth Gáborné

 

félállás

technikai dolgozó

7.

Viktor Katalin

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó