Móra Ferenc Általános Iskola
Név Iskolai végzettség SzakképzettségBeosztás 
Androkityné Kertész Juditfőiskolaáltalános iskolai tanító műveltségterület: testneveléstanító, az 1.a osztályfőnöke
a Közalkalmazotti Tanács tagja
Ármos Katalinfőiskolamatematika-fizika szakos általános iskolai tanártanár, intézményvezető-helyettes
Bedő-Bodnár Melindafőiskolaáltalános iskolai tanító, műveltségterület: vizuális neveléstanító, a 1.a napközis csoportjának vezetője, napközis munkaközösség vezetője
Dr. Brauswetter Viktornéfőiskola egyetemáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium tanár, az 5.a osztályfőnöke
gyógytestnevelő tanár
szakvizsgázott gyógytestnevelő tanár,
testnevelő tanár
középiskolai etikatanár (erkölcstanár)
mesterpedagógus
közoktatás manager
Csepregi Dezsőnéfőiskola egyetemmatematika-fizika szakos általános iskolai tanártanár,
fizika szakos középiskolai tanára 7.b osztályfőnöke,
szakvizsgázott pedagógusbelső ellenőrzési csoport vezetője
mesterpedagógus
közoktatás-vezető
Dr. Fázsi Lászlónéfőiskola általános iskolai tanítótanító, a 4.b osztályfőnöke
szakvizsgázott pedagógus:
közoktatás-vezető
Fortunyák Brigittafőiskolaáltalános iskolai tanító műveltségterület: magyar nyelv és irodalomtanító, a 2.a osztályfőnöke
Frissné Szabó Piroska Nikolettafőiskolaáltalános iskolai tanító tanító, a 2.b osztályfőnöke
műveltségterület: magyar nyelv és irodalom
Gáspár Tímeafőiskolanémet szakos nyelvtanártanár,
egyetemkatolikus hitoktatóa 6.a-b napközis csoportjának
vezetője
Gyenes Vandafőiskolagyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár-művelődésszervezőtartós távollét
gyógypedagógus, autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakirány
Huszár Ildikófőiskolatanító természetismeret műveltségterülettanító, az 2.a. napközis csoportjának vezetője
Kenderes-Petz Veronikafőiskolaáltalános iskolai tanító, műveltségterület: természetismerettartós távollét
Kis Szabolcsfőiskolaáltalános iskolai tanító, műveltségterület: természetismereta 3.b napközis csoportjának vezetője,
drámapedagógus és színi nevelőNagy Imre AMI drámacsoport vezetője
Latinovics Anettfőiskolaáltalános iskolai tanító, műveltségterület: ének-zenetartós távollét
Lévai Csillafőiskolaének-zene szakos általános iskolai tanár karvezetőtanár, énekkarvezető
Lőrincz Enikő főiskolaáltalános iskolai tanítótanító, a 3.a osztályfőnöke
egyetempedagógia szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus: tehetség- és képességfejlesztő pedagógus
Mihály Albertegyetempszichológusiskolapszichológus
Mikus Juditfőiskola egyetemáltalános iskolai tanító,tanár, intézményvezető
műveltségterület: rajz és magyar nyelv és irodalom
pedagógia szakos előadó - középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus: közoktatás-vezető
mesterpedagógus
Nagy Éva főiskolagyógypedagógus gyógypedagógus
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
Nagy Henriettafőiskolafejlesztőpedagógusfejlesztőpedagógus
Németh Istvánnéegyetemangol nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanártanár
humán munkaközösség vezetője
Neubauer Babettegyetemmagyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanártanár
mozgóképkultúra-és médiaismeret-tanáraz 5.b osztályfőnöke
Orosz Anettfőiskolanéptánc-színpadi táncművésztanár
táncpedagógus – néptánc oktató az 5.a-b napközis csoportjának
vezetője
Rába Ildikó Mariannfőiskola tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
fejlesztőpedagógus
Ruscsák Mónikafőiskola egyetemmagyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,közművelődés szervező, könyvtár szakos tanárkönyvtáros, tanár,
a 8.a osztályfőnöke
Somfai Zsuzsannafőiskolarajz-biológia szakos általános iskolai tanártanár, az 6.b osztályfőnöke,
szakvizsgázott pedagógus: közoktatás-vezetőa reál munkaközösség vezetője
Szabó Etelkafőiskolatanító népművelés szakkollégiumtanító,
háztartásökonómia-életvitel szakos tanára 4.b napközis csoportjának vezetője
Szabó Mária középfokú végzettséggyógypedagógiai segítő munkatársgyógypedagógiai segítő munkatárs
Szabó Sándorfőiskolatanító testnevelés szakkollégiumtanár
testnevelés szakos általános iskolai tanár
Szakmáry Lillafőiskolaáltalános iskolai tanító, műveltségterület: könyvtártanító, a 4.a osztályfőnöke,
történelem szakos általános iskolai tanáraz alsó tagozat munkaközösség vezetője,
a Közalkalmazotti Tanács tagja
Szalontai Évafőiskola egyetemmatematika-kémia szakos általános iskolai tanártanár, intézményvezető-helyettes
kémia szakos középiskolai tanár
Szatmári Beátafőiskolaáltalános iskolai tanító tanító,
műveltségterület: magyar nyelv és irodaloma 2.b napközis csoportjának vezetője
Szőke Annamáriaegyetemnémet nyelv és irodalom bölcsész német nyelv szakos középiskola tanártanár, a 7.a osztályfőnöke
Tényi Imreegyetemtörténelem szakos bölcsész, történelem - földrajz szakos középiskolai tanártanár, az 6.a osztályfőnöke
Tóth Máriafőiskolaáltalános iskolai tanító, műveltségterület: orosz nyelvtanító, a 1.b osztályfőnöke
általános iskolai orosz szakos tanár
Tóth Máté Antalfőiskolatestnevelő-edzőtanár
egyetemokleveles testnevelő tanár-gyógytestnevelő tanár
Trombitás-Bodoki Bernadettfőiskolaáltalános iskolai tanítótartós távollét
műveltségterület: vizuális nevelés
Nevelő és oktatómunkát segítők
NévIskolai végzettségSzakképzettségMunkakör
Boldog Istvánnéközépfokszámviteli szakügyintézőiskolatitkár
Szabadkayné Csanálosi Mártaközépfokpedagógiai asszisztenspedagógiai asszisztens
Szabó Mária Juliannaközépfokgyógypedagógiai asszisztensgyógypedagógiai segítő munkatárs
Temesvári Imrefőiskolamérnök informatikusrendszergazda