Móra Ferenc Általános Iskola

Dolgozói névsor

Pedagógus névsor

 

 

1.

Androkityné Kertész Judit

tanító

4.a osztályfőnök

alsós munkaközösség vezetője

2. Bedő-Bodnár Melinda

tanító

2.a osztály osztályfőnök

3. Bednárikné Bíró Mariann

fejlesztőpedagógus

gyógypedagógus

4. Bocsi Szabolcs

tanár

5.a osztály napközis csoport vezetője

5. Boros Andrea Mónika

tanító

4.b osztályfőnök

6. Csepregi Márta

mesterpedagógus

7.b osztályfőnök

7. Frissné Szabó Piroska Nikoletta

tanító

1.b osztályfőnöke

8. Kenderes-Petz Veronika

tanító

3.a osztályfőnöke

9. Kiss Bernadett

tanár

6.b osztályfőnöke

10. Kondráth Dolli Gabriella

tanár

5.a osztályfőnöke

11.

Migléczi-Latinovics

Anett

tanító

12. Lendvai István

tanító

4. osztály napközis csoport vezetője

DÖK segítő pedagógus

13. Lengyel Ildikó

tanár

14. Lőrincz Enikő

tanító, tanár

6.a osztályfőnöke

tehetséggondozó’ munkaközösség vezetője

mesterpedagógus

15. Mikus Judit

intézményvezető

mesterpedagógus

16. Németh Istvánné

tanár

humán munkaközösség vezetője

17. Párczen Bálint

iskolapszichológus

18.

Óváriné Ferenci Judit

tanító

1.b osztály napközis csoport vezetője

19. Rába Ildikó

fejlesztőpedagógus

fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása

20. Ruscsák Mónika

tanár

7.a osztályfőnöke

könyvtárpedagógus

21. Somfai Zsuzsanna

tanár

reál munkaközösség vezetője

22. Szabó Sándor

tanár

5.b osztályfőnöke

testnevelő, sportkörvezető

23. Szakmáry Lilla

tanító, tanár

8.a osztályfőnöke

intézményvezető-helyettes

24. Szalai-Paplogó Dóra

gyógypedagógus

(tartós távollét)

25. Szalontai Éva

tanár

intézményvezető-helyettes

26. Szőke Annamária

tanár

27. Tóth Mária

tanító, tanár

1.a osztályfőnöke

28. Tóth Máté

tanár

testnevelő, sportkörvezető

29. Trombitás-Bodoki Bernadett

tanító

(tartós távollét)

30. Urbán Dóra

gyógypedagógus

31. Vincze Veronika

tanító

3.a osztály napközis csoport vezetője

napközis munkaközösség-vezetője

32. Vejmola Tamás

8.b osztályfőnöke

testnevelő, sportkörvezető

 

 

 

Óraadók

 

 

1.

Gyulainé Könczöl Mária

tanár

2.

Rottmayer Jenő

gyógypedagógus

 

 

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

 

1.

Somlai Viktória

teljes állás

gyógypedagógiai asszisztens

2.

Gulyás Brigitta

félállás

művelődésszervező (LEP)

gyógypedagógiai asszisztens

3.

Kiss Mariann

teljes állás

iskolatitkár

4.

Kohári Zsolt

félállás

rendszergazda

5.

Lakatos Alexandra

teljes állás

gyógypedagógiai asszisztens

6.

Moldvánné Erdős Andrea

teljes állás

gyógypedagógiai asszisztens

7.

Szabadkayné Csanálosi Márta

teljes állás

pedagógiai asszisztens

8.

Szabó Mária

teljes állás

(tartós távollét)

pedagógiai asszisztens

9.

Temesvári Imre

félállás

rendszergazda

 


 

Technikai dolgozók

1.

Cseh Julianna Ibolya

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó

2.

Erdős Sándorné

félállás

technikai dolgozó

3.

Kissné Böjti Ilona

teljes állás

(tartós távollét)

technikai dolgozó

4.

Szálkáné Balogh Franciska

teljes állás

technikai dolgozó

5.

Szalai Ádám

teljes állás

gazdasági ügyintéző

technikai dolgozó

6.

Szilágyi Imréné

félállás

technikai dolgozó

7.

Tóth Gáborné

félállás

technikai dolgozó

8.

Turcsány Evelin

teljes állás

technikai dolgozó

9.

Viktor Katalin

teljes állás

portaszolgálat

technikai dolgozó