Móra Ferenc Általános Iskola

Dolgozói névsor

Pedagógus névsor

 

 

 

név

munkakör

Androkityné Kertész Judit

tanító

2.b osztály osztályfőnöke

3.a osztály napközis csoport vezetője

alsós munkaközösség vezetője

Bedő-Bodnár Melinda

tanító

3.a osztály osztályfőnöke

Bednárikné Bíró Mariann

fejlesztőpedagógus

gyógypedagógus

Boros Andrea Mónika

tanító

5.a osztály osztályfőnöke

5.a osztály napközis csoport vezetője

Csepregi Márta

tanár

mesterpedagógus

8.b osztály osztályfőnöke

reál munkaközösség vezetője

Deákné Benkó Ildikó

tanár

6. évfolyam napközis csoportjának vezetője

Frissné Szabó Piroska Nikoletta

tanító

Gyulainé Könczöl Mária

tanár

4.a osztály napközis csoport vezetője

Kenderes-Petz Veronika

tanító

4.a osztály osztályfőnöke

napközis munkaközösség-vezetője

Kiss Bernadett

tanár

7.b osztály osztályfőnöke

Kondráth Dolli Gabriella

tanár

6.a osztály osztályfőnöke

Lengyel Ildikó

tanár

DÖK segítő pedagógus

Migléczi-Latinovics Anett

tanító

1.a osztály osztályfőnöke

Lőrincz Enikő

tanító, tanár

7.a osztály osztályfőnöke

tehetséggondozó’ munkaközösség vezetője

mesterpedagógus

Mikus Judit

intézményvezető

mesterpedagógus

Németh Istvánné

tanár

humán munkaközösség vezetője

Orosz Cintia

tanár

Párczen Bálint

tanár

iskolapszichológus

Rába Ildikó

fejlesztőpedagógus

fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása

Rottmayer Jenő

gyógypedagógus

Ruscsák Mónika

tanár

(tartós távollét)

Somfai Zsuzsanna

tanár

intézményvezető-helyettes

Szabó Sándor

tanár

6.b osztály osztályfőnöke

sportkörvezető

Szakmáry Lilla

tanító, tanár

könyvtárpedagógus

Szalai-Paplogó Dóra

gyógypedagógus

(tartós távollét)

Szalontai Éva

tanár

intézményvezető-helyettes

Szőke Annamária

tanár

8.a osztály osztályfőnöke

KIP (Komplex Istrukciós Program) munkaközösség-vezető

Tóth Mária

tanító, tanár

2.a osztály osztályfőnöke

Tóth Máté

tanár

sportkörvezető

Trombitás-Bodoki Bernadett

tanító

1.a osztály napközis csoport vezetője

Urbán Dóra

gyógypedagógus

Vejmola Tamás

tanár

sportkörvezető

Vincze Veronika

tanító (tartós távollét)

 

 

 

    

 

 

 

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

 

 

név

munkakör

Brösztl Bernadett

gyógypedagógiai asszisztens

Élesné Somlai Viktória

gyógypedagógiai asszisztens

Gulyás Brigitta

pedagógiai asszisztens

Kassai Lujza Éva

gyógypedagógiai asszisztens

Kiss Marianna

iskolatitkár

Kohári Zsolt

rendszergazda

Moldvánné Erdős Andrea

gyógypedagógiai asszisztens

Nagy Noémi

gyógypedagógiai asszisztens

Szabó Mária

gyógypedagógiai asszisztens

Temesvári Imre

rendszergazda

Turcsik Evelin

gyógypedagógiai asszisztens

 

 

Technikai dolgozók

 

 

név

munkakör

Cseh Julianna Ibolya

portás

Erdős Sándorné

takarító

Gergelyné Pénzes Anita

takarító

Ruska Istvánné

takarító

Szalai Ádám

karbantartó

Szálkáné Balogh Franciska

kertész-takarító

Tóth Gáborné

takarító

Viktor Katalin

portás