Móra Ferenc Általános Iskola

Dolgozói névsor

Pedagógus névsor

 

Név

Nevelés-oktatással lekötött órák száma

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető, DÖK segítő stb)

Egyéb megbízatásai:

Androkityné Kertész Judit

25

2.a osztályfőnök

alsós munkaközösség vezetője

közalkalmazotti tanács elnöke

Bedő Bodnár Melinda

24

2.a osztály napközis csoport vezetője

napközis munkaközösség-vezető ÖKO csoport tag, tankönyvfelelős

Csepregi Márta

19

8.b osztályfőnök

belső ellenőrzési csoport munkaközösség-vezető

mesterpedagógus

Farkas Norbert

15

informatikatanár

rendszergazda

Dr. Fázsi Lászlóné

23

5.b osztályfőnöke

Fortunyák Brigitta

24

3.a osztályfőnöke

ÖKO csoport tag

Frissné Szabó Piroska

23

3.b osztályfőnöke

Gáspár Tímea

25

5. évfolyam napközis csoport vezetője

gyermekvédelmi feladatok adminisztrálása, koordinálása

Gyenes Vanda

 

tartós távollét (GYES)

Huszár Ildikó

22

3.a osztály napközis csoport vezetője

Öko csoport vezetője

Kenderes-Petz Veronika

24

1.a osztályfőnöke

Kis Szabolcs

18

4.b osztályfőnöke

Nagy Imre AMI drámacsoport vezetője, áttanító, részmunkaidős

Latinovics Anett

 

tartós távollét (GYES)

Lévai Csilla

26

6.a osztályfőnöke

énekkarvezető

Lőrincz Enikő

24

4.a osztályfőnöke

tehetséggondozó’ munkaközösség vezetője

tehetséggondozó munkaközösség vezetője

Mikus Judit

5

intézményvezető

mesterpedagógus

Nagy Henrietta

26

2.b osztály napközis csoport vezetője

fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása

Németh Istvánné

24

humán munkaközösség vezetője

Plop Andrea

24

4.b osztály napközis csoport vezetője

Rába Ildikó Mariann

24

fejlesztőpedagógus

fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása

Ruscsák Mónika

26

5.a osztályfőnöke

könyvtárpedagógus

Somfai Zsuzsanna

24

7.b osztályfőnöke

reál munkaközösség vezetője

ÖKO csoport tag

Szabó Sándor

24

7.a osztályfőnöke

Szakmáry Lilla

13

intézményvezető-helyettes

Szalai-Paplogó Dóra

22

gyógypedagógus

Szalontai Éva

14

intézményvezető-helyettes

Szőke Annamária

23

8.a osztályfőnöke

közalkalmazotti tanács tag

Tóth Bálint

23

3.a osztály napközis csoport vezetője

DÖK segítő pedagógus

gyakornok

ÖKO csoport tag

Tóth Mária

26

2.b osztályfőnöke

kiállítások szervezése

jeles napokhoz kapcsolódó műsorok szervezése-

Tóth Máté

13

Trombitás-Bodoki Bernadett

 

tartós távollét (GYES)

Vincze Veronika

24

1.a osztály napközis csoport vezetője

Vejmola Tamás

20

6.b osztályfőnöke

 

Áttanítók

 

 

1.

Tóth Zsuzsa

táncpedagógus

Nagy Imre AMI

részmunkaidős

2.

Mihály Albert

iskolapszichológus

Vermes Miklós Általános Iskolában részmunkaidős

3.

Kis Szabolcs

drámapedagógus

Nagy Imre AMI drámacsoport vezetője részmunkaidős

 

Óraadók

 

1.

Gyulayné Könczöl Mária

4

óraadó

kézműves foglalkozást vezet

2.

Rottmayer Jenő

14

gyógypedagógus

gyógypedagógiai feladatok ellátása

 

2. Nevelő-oktató munkát segítők:

 

1.

Boldog Istvánné

teljes állás

iskolatitkár

2..

Szabadkayné Csanálosi Márta

teljes állás

pedagógiai asszisztens

3.

Szabó Mária Julianna

teljes állás

gyógypedagógiai pedagógiai asszisztens

4.

Farkas Norbert

félállás

rendszergazda

5.

Temesvári Imre

félállás

rendszergazda

6.

Moldvánné Erdős Andrea

óraadó

gyógypedagógiai pedagógiai asszisztens

7.

Cseh Julianna Ibolya

teljes állás

portaszolgálat

8.

Horváth Józsefné

teljes állás

technikai dolgozó

9.

Kissné Böjti Ilona

teljes állás

technikai dolgozó

10.

Miháldi Ferenc

teljes állás

technikai dolgozó

11.

Szalai Ádám

teljes állás

gazdasági ügyintéző

technikai dolgozó

12.

Tháler Mihályné

félállás

technikai dolgozó

13.

Tóth Gáborné

félállás

technikai dolgozó

14.

Viktor Katalin

teljes állás

portaszolgálat