Móra Ferenc Általános Iskola

2021. október 23.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

Hagyományainkhoz híven az idén is a nyolcadik osztályosok tartották a megemlékezést, amely 65 évvel ezelőtt történt. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.

Maga a mennyország volt az a tíz nap, boldogságban úszott az egész ország. A durvák megszelídültek, a zárkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezűek lettek, a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután számíthatott arra, hogy a nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi forradalma így végül elbukott.

A fővárosi eseményeket elevenítette fel az ünnepi műsor versekkel, zenékkel tűzdelve.

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán /részlet/

Piros a vér a pesti utcán, munkások – ifjak vére folyt.
A három szín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót!
A három szín lobogó mellé tegyetek három esküvést!
Sírásból egynek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét.
S fogadalmat, te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy pesti utcán hullt a vér!


2021. október 9.

A 6. évfolyam egri kirándulása

Október 9-én kirándultunk Egerbe. Nagyrészt a 6. évfolyam tanulói és szüleik. Néhány hetedikes és nyolcadikos diák is csatlakozott a csoporthoz. Reggel 8 órakor indultunk külön busszal. 11-13 óra között a Hősök termében is jártunk, illetve katonai bemutatót nézhettünk meg. Az állandó kiállítás mellett meglátogattuk a Gárdonyi Emlékházat is. A szabadidős program keretében voltak, akik megmászták a minaretet vagy felültek az óriáskerékre. Nagyon tartalmas nap állt mögöttünk mire hazaértünk. Mindenki mosolyogva szállt le a buszról és érdeklődött mikor megyünk valahova legközelebb.

Képek a galériában

Kiállítás megnyitó

2021. október 8.

Pillanatképek a kézműves tábor életéből”

Az elmúlt tanévben Lőrincz Enikő által elkészített és benyújtott sikeres pályázat lehetővé tette az „Ápoljuk együtt MAGYARKÉNT kézműves hagyományainkat!” nevű határokon átívelő tehetségtábor megrendezését, melynek a Nógrád megyei Érsekvadkert adott otthont. Az iskola Égbelátó Alapítványán keresztül megvalósuló 6 nap – 5 éjszaka időtartamú programsornak 15 nagyszalontai és 15 mórás diák volt a szerencsés résztvevője.

A tábor kiemelt céljának tekintette, hogy a magyar népi kultúra tárgyi és szellemi értékeivel megismerkedve a gyerekekben erősítse a magyarságtudatot, mélyítse az összetartozás érzését. A népi kismesterségek révén a különböző kézműves tevékenységekkel létrehozott tárgyak pedig az alkotás örömével szolgáltak diákjaink számára.

Élményeinket, érzéseinket a kiállítás segítségével kívántuk megosztani iskolánk minden diákjával. A megnyitón Kiss Bernadett tanárnő és a résztvevő diákok rövid élménybeszámolói alapján elevenedtek meg a fotókon látható események, melyek mögött láthatatlan szálakként a nagyszalontai gyerekekkel kötött barátságok is meghúzódnak.

A színes felvételek és a gyerekek által készített kézműves tárgyak egyaránt mutatják, hogy a kézműves tábor célkitűzései minden tekintetben sikeresen megvalósultak. Köszönet a lehetőség megteremtéséért Enikő néninek, és a tábori segítőknek, Betti néninek és Dolli néninek is.

Szívből kívánjuk, hogy iskolánk minden diákjának része lehessen hasonló élményekben!

Képek a galériában

2021. október 6.


Október elején megünnepeltük az aradi vértanúk mártírhalálát. A 6. évfolyam készült műsorral. Meghallgathattuk hőseink utolsó mondatait, a korszakban íródott verseket. Egy kis történelmi áttekintés is elhangzott. A gyerekek nagyon lelkesen készültek. A 6.b és a 8.b osztályokkal az iskola nevében megkoszorúztuk az Aradi vértanúk emlékművét.


Október 6.
Állatkerti séta


Az idei tanévben az állatok világnapja alkalmából az egész iskola ellátogatott a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. A tanulók osztályonként keresték fel a különböző helyszíneket. A borongós idő ellenére a tanulók jókedvűen vettek részt a tanulmányi sétán. Értékes információkat szerezhettek többek között az Ausztrál házban, Ázsia házban, Xantus János-házban, így ezek az új ismeretek kiegészítésül szolgáltak számos tantárgy tananyagához. A szakadó eső ellenére a fóka-show látványa emelte a hangulatot. A Pálmaházban a gyerekek azt láthatták, hogy sok más állathoz
hasonlóan a gyűrűsfarkú makik is a természetes élőhelyükhöz hasonló körülmények között élnek. Minden tanulónk jól érezte magát, így reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk megtekinteni közösen az állatkertet.


Október 1.
A zene világnapja


Iskolánkban 2021. október 1-én megünnepeltük a zene világnapját. Műsorunkban Yehudi Menuhinra is emlékeztünk, akinek kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. A hegedűművész szerint meg kell becsülnünk a csöndet, az ezerarcú muzsikát megismernünk pedig azért fontos, mert közelebb
hozza az embereket, a kultúrákat egymáshoz, mivel a zene a káoszból rendet teremt, az össze nem illőket pedig összeegyezteti. Nagy magyar szerzőinkre emlékeztünk Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című
költeményével, és Nagy László Bartók című versrészletével. Műsorunkban hangszeres produkció is elhangzott: Gregó Bence 6.b osztályos tanulónk egy régi magyar táncot játszott el a gitárján. Iskolánk énekkara is éltette a zene világnapját: egy népdalt hallhattunk, továbbá Gervaise Táncdal című karművét is előadták Deákné Benkó Ildikó ének-zenetanár vezetésével.
A zene világnapján akár aktív, akár passzív élvezői vagyunk ennek az isteni adománynak, gondoljunk azokra, akik énekelnek, muzsikálnak, tanítanak belső igényességük által, természetes emberi vággyal. Gondoljunk rájuk szeretettel, mert segítenek célt adni, rendre és türelemre tanítanak. Megteremtik bennünk a Kodály megálmodta nagy Harmóniát, amikor majd igazán azt mondhatjuk: Örvendjen az egész világ!


Szeptember 24.

Szüreti mulatság a Mórában

Néphagyományaink őrzése jegyében ismét rendeztünk szüreti mulatságot iskolánkban. Az intézményvezető megnyitója után a Móra Csillagfény Mazsorett Csoportjának látványos bemutatója következett, majd hagyományőrző kvíz vetélkedőn és ügyességi sportversenyeken vehettek részt a tanulók. Eközben az iskola falain belül pedagógusok vezetésével szüreti ajándékot készíthettek az ügyeskedni vágyó tanulók. A népi játékok és a táncház a magyar népi kultúra kincseit vonultatta fel. Az udvaron roskadoztak a szemet gyönyörködtető tálak teli szőlővel, így a mustkóstolás sem maradhatott el a gyerekek nagy örömére. A szőlőpréselés folyamatában is segédkeztek a gyerekek, így próbára tehették ügyességüket. A szüreti mulatságra való ráhangolódást a csodálatos dekoráció tette lehetővé. A kellemes délutánról mindenki jókedvűen ment haza.

Képek a galériában

Tanévnyitó ünnepély

2021. szeptember 1.

A járványügyi helyzetre való tekintettel ez a tanév is rendhagyó módon kezdődött.

A tornateremben 8 órakor csak az első osztályosok gyülekeztek nagy izgalommal, akiket szüleik elkísérhettek ezen a nevezetes napon. Az intézményvezető, Mikus Judit néni köszöntő szavai után a második évfolyamosok rövid műsora következett versekkel, énekekkel. Az elsősök képviseletében Ringbauer Dorina mondta el Matos Maja: Elsős leszek című versét.

Ezt követően ismét Judit néni vette át a szót, a tanulás, tudás fontosságát hangsúlyozva. A beszéd végén került sor a Móra-jelvények feltűzésére, melyben a nyolcadikos diákok működtek közre. Az ünnepség végeztével a tanító nénik vezetésével az elsős kisdiákok a tanterembe vonultak, ahol egy utolsó öleléssel elbúcsúztak szüleiktől, s megkezdték önálló iskolás életüket.

A többi évfolyam ez idő alatt a saját tantermében várakozott, majd 9 órakor az iskolarádión keresztül őket is köszöntötte Judit néni. Ünnepi beszéde végén hivatalosan megnyitotta a 2021/2022-es tanévet, melyben, reményeink szerint, minden visszatérhet a megszokott kerékvágásba.